Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.04.2017 ora 07.00
 

a)    RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Crișul Alb şi în bazinul superior al Mureșului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Telejna – Măraşeni (180+6)-jud.VS;
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cricovu Sărat - Cioranii de Jos (230+20)-jud.PH, Teliţa - Poşta Frecăţei (100)-jud.TL şi Taiţa- Hamcearca (250+10)-jud.TL.
Este în vigoare Atenţionarea hidrologică nr.12 din 20.04.2017.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20 – 21.04.2017 a fost în creştere, având valoarea de 4100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Giurgiu – Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectoarele Corabia – Zimnicea şi Brăila – Tulcea.


 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.04 – 22.04.2017 ora 07.00

a)    RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Prut, Siretul şi bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, Bârlad, Rm. Sărat, pe afluenţii mici din bazinele mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea.
Se menţine în vigoare Atenţionarea hidrologică nr.12 din 20.04.2017.


b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Zimnicea şi Călăraşi – Brăila  şi staţionare pe sectoarele Giurgiu – Olteniţa şi Galaţi – Tulcea.