Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Lăpuş, Someşul Mare, Someşul Mic, bazinele superioare ale Jiului, Olteţului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Bistriţei, Moldovei şi Sucevei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior al Ialomiței, bazinele inferioare ale Jiului şi Argeşului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș, Olt mijlociu şi inferior şi pe cele din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Siret (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Izolat s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, cu posibile efecte de inundaţii locale, mai ales pe cele din nordul şi centrul ţării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21 – 22.08.2017 a fost în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia, în creştere pe sectoarele Tr. Măgurele – Giurgiu şi Brăila – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Vadu Oii. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.08 – 23.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Jiului, Oltului, Ialomiţei, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Bistriţei, Moldovei, Sucevei şi Siretului în scădere în bazinele lor superioare şi pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Lăpuş, Someşul Mic şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa şi staţionare pe sectorul Călăraşi – Tulcea.