Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.04.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Siret, Prut, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei.
Pe râurile din bazinele: Jiu, Vedea, bazinul inferior al Oltului şi bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov, Sabar, Bârlad, Bahlui, cursurile inferioare ale Ialomiței şi Prahovei, pe unii afluenţi ai Prutului inferior și pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Vinețești (340+26)-jud. VS,  Galbeni – Zeletin (270+19)-jud. VN, Sacovăț – Țibana (300+28)-jud. IS, Tutova – Puiești (250+8)-jud. VS, Bârlad - Negrești (500+125)-jud.VS (sector îndiguit), Tecuci (300+25)-jud.GL și Bârlad (350+24)-jud.VS, Stavnic-Frenciugi (400+8)-jud.IS, Vaslui-Codăeşti (400+52)-jud.VS şi Racova-Puşcaşi (340+24)-VS. 
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 13 din 22.04.2017.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23 – 24.04.2017 a fost în creştere, având valoarea de 4800 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă - Tulcea.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.04 – 25.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului şi pe cursurile inferioare ale Ialomiţei şi ale afluenţilor Siretului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în general staţionare exceptând cursurile superioare ale Siretului şi Prutului precum şi râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale afluenţilor acestora unde vor fi în scădere.
Se menține în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 13 din 22.04.2017 până în data de 24.04 ora 22:00.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.