Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.09.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, unde au fost în uşoară scădere.
Pe râurile din bazinele Jijiei, Bârladului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Bega, Caraș, Nera, Jiu, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa, în bazinele superioare ale Timișului, Oltului, Moldovei, pe Trotuşul mijlociu şi inferior și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.09 – 24.09.2017 a fost în creştere, având  valoarea  de 4500  m3/s, peste media  multianuală  a  lunii  septembrie  (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.09 – 25.09.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scǎdere, exceptând bazinul hidrografic Prut, cursul Siretului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crişurilor, Mureşului, Târnavelor, Timişului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sǎrat, Buzǎului şi cursurile inferioare ale Vişeului, Turului,  Izei, Begǎi, Bârzavei, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Bârladului, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din nordul şi centrul ţǎrii datorită precipitațiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galaţi și staționare pe sectorul Isaccea –  Tulcea.