Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.11.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.11.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Izei și Turului și cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului și Crișurilor, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Izei și Turului, în bazinul inferior al Someșului și în bazinele superioare ale Barcăului și Crișurilor debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Crișului Alb, Crișului Repede, Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Begăi, pe unii afluenți ai Mureșului şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.11 – 24.11.2017 a fost în scădere, având  valoarea  de  5300 m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii  noiembrie  (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.11.2017 – 25.11.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri și cursul Someșului, unde vor fi în scădere ușoară.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu  şi în creştere pe sectorul Oltenița – Tulcea.