Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.02.2019 ora 07.00 – 25.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinelele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Jiului și Oltului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cibin, bazinele superioare ale Vișeului și Jiului, cursurile inferioare ale Arieșului și Argeșului, Siret (exceptând Bârladul și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând râurile din bazinul superior). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Mureș, Olt, Siret, Prut, bazinele superioare ale Someșului și Crișului Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.02 – 25.02.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.02.2019 ora 07.00 – 26.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață existente pe râurile din nordul, centrul, sudul și estul țării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în ceştere la Guia şi în scădere pe sctorul Calafat –Tulcea.