Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.03.2017 ora 07.00

 Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.03.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din zonele montane și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Siret, Jijia, bazinele superioare ale Lăpușului, Mureșului, Oltului, cursul superior al Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Târnavelor și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute sub formă de aversă și cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din zonele montane.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Mureșului, Jiului și Oltului și cursul mijlociu și inferior al Prutului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.03 – 25.03.2017 a fost în creștere, având  valoarea  de  6200 m3/s, situându-se sub media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.03– 26.03.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din zonele montane și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Siret, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul superior al Prutului și afluenții săi, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Timișului și Bârzavei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.