Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.04.2017 ora 07.00

a)    RÂURI 
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Siret, Bârlad, cursul Prutului, cele din bazinul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş şi pe afluenţii Prutului, debitele au fost relativ staţionare şi în scadere uşoară pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Bahlui și pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE
râul Bârlad la s.h. Bârlad (sector îndiguit) (420+10)-jud. VS;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Vinețești (340+19)-jud. VS, Lohan – Curteni (200)-jud. VS, Bârlad - Negrești (500+44)-jud.VS, Bârlad – Tecuci (300+56)-jud.GL, Raţeş – Tecuci (350+29)-jud. GL, Vaslui-Codăeşti (400+16)-jud.VS şi Racova-Puşcaşi (340+24)-VS.
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 14 din 24.04.2017.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.04.2017 a fost în creştere, având valoarea de 5100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.04 – 26.04.2017 ora 07.00

a)    RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinul Siretului, Bârladului, cursul Prutului, bazinul superior al Oltului, cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor şi Mureşului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, debitele vor fi relativ staţionare şi în scadere uşoară pe celelalte râuri.
Se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE (în scădere), Bârladul şi unii afluenţi ai săi, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării viiturilor formate anterior.
Se menține în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 14 din 24.04.2017, până în data de 25.04 ora 14:00.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.