Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.08.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursul superior al Prutului (în amonte de acumularea Stânca-Costeşti), în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului şi în general staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței și mai mici pe unele râuri din bazinul Someșului, Crișului Negru, Crișului Repede, Mureșului inferior, pe cursul superior al Crasnei, în bazinul Siretului (exceptând Trotușul și Buzăul) și bazinul Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.08.2017 a fost  staţionar, având valoarea de 3100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia, în scădere la Calafat și pe sectorul Corabia – Tulcea și staționare la Bechet.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.08 – 26.08.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet, staţionare pe sectorul Corabia – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.