Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Creşteri mai importante de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval s-au înregistrat la staţiile hidrometrice aferente bazinului superior şi mijlociu al Ialomiţei.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hirometrice: Azuga – Azuga (100+2)-jud. PH şi Tleajen – Moara Domenască (350+25)-jud. pH.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 24.10.2017.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.10.2017 a fost staţionar,  având   valoarea  de  2600  m3/s,  sub  media multianuală  a  lunii  octombrie  (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Zimnicea - Tulcea şi relativ staționare pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.10.2017 – 26.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriţei, Siretului, Bârladului şi Prutului.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare, iar pe celelalte vor fi în general în scădere.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior sunt posibile creşteri de niveluri cu posibilitatea atingerii şi depăşirii în interval a COTELOR DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice de pe unele râuri din sudul ţării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet – Corabia.