Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.01.2019
ora 07.00 – 26.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, bazinul inferior al Someșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Oltului, unii afluenți ai Siretului inferior și relativ staționare pe celelalte râuri.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravița-Moravița (250+6)-jud.TM și Orlea-Celei (180+6)-GJ.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Bârzava, Caraș, Jiu, Argeș, Suceava, Moldova, pe cursul Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Moraviței, Cernei, bazinul inferior al Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței şi sub 30% din mediile multianuale pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția râurilor din Crișana și Banat, au fost în diminuare, restrângere și eliminare, cu excepția râurilor din Moldova, Maramureș și nordul Transilvaniei, unde s-au menținut fără modificări importante.
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș – Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 2 din 25.01.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.01 – 26.01.2019 a fost staționar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.01.2019
ora 07.00 – 27.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, în scădere în bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și relativ staţionare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râurile din sudul și sud-vestul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante pe râurile din Maramureş, nordul Moldovei şi Transilvaniei şi vor fi în diminuare, restrângere și eliminare pe celelalte râuri.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 2 din 25.01.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.