Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.04.2017 ora 07.00

a) RÂURI 
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cele din bazinul superior şi mijlociu al Bârladului unde au fost relativ staţionare. 
Creşteri de niveluri şi debite datorită efectului  combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe râurile: Siret, Trotuş, Putna, pe cursul superior al Prutului şi pe cursurile inferioare ale Barcăului, Crişului Repede, Crişului Negru, Arieşului, Târnavelor şi pe Mureş  - sectorul Luduş-Brănişca.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situat peste COTELE DE ATENŢIE  râurile la staţiile hidrometrice:  Bârlad – Bârlad (350+42)-jud.VS, Bârlad – Tecuci (300+55)-jud.GL, Braţ Rateş – Tecuci (350+13)-jud. GL, Crasna – Vinețești (340+23-jud. VS şi Racova-Puşcaşi (340+24)-jud.VS.   
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Bahlui și pe râurile din Dobrogea.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.04.2017 a fost staţionar, având valoarea de 5100 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.04 – 27.04.2017  ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând Siretul superior şi afuenţii săi; Suceava, Moldova, Bistriţa şi răurile din bazinul Prutului unde vor fi staţionare.
Creștere datorită propagării se vor înregistra pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe cursurile inferioare ale Trotuşului, Putnei, Arieşului, Târnavelor şi pe cursul mijlociu al Mureşului.
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE (în scădere), Bârladul şi unii afluenţi ai săi, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării viiturilor formate anterior.

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.