Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.10.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită propagării în bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, Jijia și pe cursurile Someșului, Siretului și Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul), bazinele superioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Bârzavei, Carașului și Nerei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.10.2017 a fost în creştere,  având   valoarea  de  2700  m3/s,  sub  media multianuală  a  lunii  octombrie  (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia și pe sectorul Tr.Măgurele – Giurgiu şi în scădere pe sectoarele Calafat – Corabia şi Olteniţa – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.10.2017 – 27.10.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bărzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, cursurile mijlocii şi inferioare Siretului şi Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Călăraşi şi relativ staţionare pe sectoarele Bechet – Tr.Măgurele şi Cernavodă –
Tulcea.