Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.07.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.07.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Crișurilor, Someșului Mare, Arieșului, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din estul țării și zona de munte, în special din bazinele hidrografice Putna, Șușița, Bârlad, Olt superior și  Siret inferior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Caraș, Nera, Prahova, Buzău, Putna, bazinul inferior al Izei, bazinele superioare ale Turului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Jiului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, Jijia, unele râuri din bazinele hidrografice: Mureș (Luț, Comlod, Iara, Târnava Mare, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Olt (Baraolt, Cormoş, Vârghiș, Hârtibaciu, Cungrişoara, Teslui, Mamu, Beica), pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26 – 27.07.2017 a fost în scădere, având valoarea de 2500 m3/s, situându-se sub  media  multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi relativ staţionare pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.07 – 28.07.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor prevăzute şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului, Crișurilor, Begăi, Timișului, bazinele superioare ale Bârzavei și Jiului, unde vor fi în scǎdere și râurile din bazinul Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă pe unele râuri din Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, precum și din zonele de deal și de munte.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staționar (2500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier  debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet - Giurgiu şi relativ staţionare pe sectorul Oltenița – Tulcea.