Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
26.09.2018 ora 07.00 – 27.09.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Olt, Argeș, Siret, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursul superior al Siretului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Moldova, bazinul inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Vișeului, Crasnei, Crișului Alb, Arieșului, Bârzavei, Trotuşului, cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe rțurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26 – 27.09.2018 a fost în scădere ușoară,  având   valoarea  de  2250 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  septembrie (3800 m3/s).
În  aval  de  Porţile  de  Fier  debitele  au  fost  în  creștere  ușoară  pe  sectorul  Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.09.2018 ora 07.00 – 28.09.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Oltului, Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare și  râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul mijlociu al Oltului, unde vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staţionare pe sectorul Gruia – Corabia şi în scădere pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea.

Anunțuri Anunțuri