Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișul Repede și cursul inferior al Someșului, unde au fost în scădere.
Din informațiile primite până la ora 600 se situează peste:
- COTA DE PERICOL râul Neajlov la la stația hidrometrică Vadu Lat (260+39)-jud.GR;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Călmățui – Crângu (120+42)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (180+32)-jud.TR şi Sabar – Poenari (200+50)-jud.GR;  
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+54)-jud.SM (sector îndiguit) și Berveni (490+28)-jud.SM (sector îndiguit), Bega Veche – Beregsău (300+6)-jud.TM și Cenei (320+13)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+35)-jud.TM, Desnățui - Călugărei (150+30)-jud.DJ, Desnățui - Dragoia (400+32)-jud.DJ, Terpeziţa - Gabru (220+45)-jud.DJ, Teslui – Reșca (310+18)-jud.OT, Urlui – Furculești (150+20)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+50)-jud.TR, Valea Câinelui – Vârtoapele (200+7)-jud.TR, Teleorman – Tătărăștii de Sus (160+10)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+11)-jud.GR,  Glavacioc – Crovu (200+38)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+5)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+70)-jud.IF, Bârlad – Negrești (500+20)-jud. VS şi Zeletin – Galbeni (270+17)-jud. VR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din bazinul superior al Bistriței au fost în restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând unii afluenţi ai Bârladului și Jijiei, care se situează la valori cuprinse între 30% şi 80% din acestea.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE NR.1 până la ora 15:00.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 28.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28 – 29.03.2018 a fost în scădere, având valoarea de 10400 m3/s, peste media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Zimnicea - Giurgiu și în creștere la Tr. Măgurele și pe sectorul Oltenița – Tulcea.
Din informațiile primite până la ora 600, nivelurile se situează peste:
- FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova (660+4) – jud. CT;
- FAZA a II-a DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Bechet (600+41) – jud. DJ, Corabia (550+37) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+45) – jud. TR, Zimnicea (610+45) – jud. TR, Giurgiu (640+14) – jud. GR, Olteniţa (630+12) – jud. CL, Cernavodă (600+13) – jud. CT și Brăila (610+4) – jud. BR; 
- FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Calafat (550+5) – jud. DJ, Călăraşi (550+64) – jud. CL, Feteşti (565+78) – jud. IL, Vadu Oii (600+49) – jud. CT, Galaţi (560+38) – jud. GL, Isaccea (380+75) – jud. TL și Tulcea (320+59) – jud. TL.
Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.03.2018 – 30.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
În cursul zilei se vor mentine peste: 
- COTA DE PERICOL râul Neajlov la la stația hidrometrică Vadu Lat (260+10)-jud.GR;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Călmățui – Crângu (120+20)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (180+20)-jud.TR şi Sabar – Poenari (200+45)-jud.GR;  
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+45)-jud.SM (sector îndiguit) și Berveni (490+30)-jud.SM (sector îndiguit), Bega Veche – Beregsău (300+5)-jud.TM și Cenei (320+10)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+25)-jud.TM, Desnățui - Călugărei (150+20)-jud.DJ, Desnățui - Dragoia (400+20)-jud.DJ, Terpeziţa - Gabru (220+25)-jud.DJ, Teslui – Reșca (310+10)-jud.OT, Urlui – Furculești (150+15)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+72)-jud.TR, Valea Câinelui – Vârtoapele (200+5)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+5)-jud.GR,  Glavacioc – Crovu (200+20)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+5)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+80)-jud.IF, Zeletin – Galbeni (270+20)-jud. VR şi Bârlad – Negrești (500+10)-jud. VS.
Sunt posibile creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APARARE pe unele râuri din centrul, sudul și estul țării: Drincea, Desnățui, Călmățui, Teleorman, Vedea, Neajlov, Sabar, bazinul superior al Mureșului, bazinele superioare ale Târnavelor, bazinul mijlociu al Jiului, bazinul superior al Oltului și afluenții bazinului inferior, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bârladului și Jijiei și afluenții din bazinele mijlocii și inferioare ale acestora datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării .  
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din bazinul superior al Bistriței vor fi în eliminare.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 28.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea, staţionare pe sectorul Giurgiu – Olteniţa și în creștere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste: 
- FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova, jud. CT;
- FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Bechet – Zimnicea, la Giurgiu, Olteniţa,  Cernavodă și Brăila, judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Călăraşi, Constanţa,Giurgiu şi Brăila;
FAZA I DE APĂRARE la Calafat, pe sectorul Galați – Tulcea, la Călăraşi, Fetești și Vadu Oii, judeţele Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Galaţi şi Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.