Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.04.2017 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.04.2017 ora 07.00

a)    RÂURI 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Siretului şi cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi în uşoară scădere pe cele din bazinul Bârladului şi afluenţii Prutului.
Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din zonele montane ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Cerna, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Bahlui şi pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.    

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28 – 29.04.2017 a fost în creştere, având valoarea de 5200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).    
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea.

 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.04 – 30.04.2017  ora 07.00

a)    RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zapadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Siret, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale: Someşului, Mureşului, Timişului, Jiului, Argeşului, Ialomiţei şi cursul superior al Prutului şi relativ staţionare pe celelalte.
Creşteri de niveluri şi debite se pot înregistra pe unele râuri din zonele montane ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.    

b) DUNĂRE    
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.