Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.04.2017 ora 07.00

 

         Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.04.2017 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, bazinele superioare ale  Crişurilor, Timişului, Jiului, Argeşului, Ialomiţei, afluenţilor de dreapta ai Siretului, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi cursul superior al Prutului, în scădere pe Siret şi Bârlad  şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din zonele montane datorită precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad şi Bahlui.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE NR. 1 din 29.04.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29 – 30.04.2017 a fost în creştere, având valoarea de 5300 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Corabia şi Olteniţa – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Tr. Măgurele – Giurgiu.
 
          Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.04 – 01.05.2017  ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zapadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Suceava, Moldova, Bistriţa, bazinele superioare ale râurilor:  Mureş, Argeş, Ialomiţa, Siret, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău şi Prut şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, în scădere pe  cursurile superioare ale Timişului şi Jiului şi cursurile mijlocii si inferioare ale Siretului, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Buzăului şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele montane ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
 
b) DUNĂRE 
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe tot sectorul.