Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.05.2019 ora 07.00 – 30.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost relativ staționare și  râurile din bazinul hidrografic Bârlad, afluenții Prutului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Din datele primite până la ora 600, Se situează peste:  
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+20)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+20)-jud.SM;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Turulung (360+16)-jud.SM, Crasna – Craidorolț (350+14)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+28)-jud. SM, Briheni – Suști (175+11)-jud.BH, Cigher – Chier (300+20)-jud.AR, Sebiș – Sebiș (250+16)-jud.AR, Prut – Fălciu (500+36)-jud.VS, Prut – Oancea (440+47)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+56)-jud.GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crișul Negru -Tinca (350+3)-jud.BH și Lotru  - Valea lui Stan (165+1)-jud.VL.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinul inferior al Trotușului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.  
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 29.05.2019 și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
În interval au fost emise o AVERTIZARE de FENOMENE IMEDIATE şi 7 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.05 – 30.05.2019 a fost în creştere, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Giurgiu, în scădere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele și relativ staționare pe sectorul Oltenița – Tulcea.
Din datele primite până la ora 600, nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice Isaccea (380+14) – jud. TL și Tulcea (320+2) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.05.2019 ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare și cursul superior al Prutului, râurile din bazinul mijlociu și inferior al Bârladului, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din nordul, centrul, estul ţării și zonele de munte, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor prevăzute sub formă de averse, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE INUNDAȚIE cursurile inferioare ale râurilor Tur și Crasna și peste  COTELE DE ATENȚIE  râul Bega Veche şi cursul inferior al Prutului cu valori cuprinse între 10 – 60 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 29.05.2019.
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staționar (9100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Galați – Isaccea, relativ staționare pe sectoarele Corabia – Giurgiu, Cernavodă – Brăila și la Tulcea și în creștere ușoară pe sectorul Oltenița - Călărași.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice Isaccea (380+13) – jud. TL și Tulcea (320+2) – jud. TL.

Noutăți Noutăți