Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.12.2019
ora 07.00 – 31.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Mureş, Jiu, Buzău şi Bistriţa, unde au fost în uşoară scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente au fost în uşoară extindere și intensificare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul Jiului, bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei, pe cursul superior al Oltului şi pe unii afluenţi din bazinul inferior al acestuia, pe Dâmboviţa şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul superior al Tazlăului, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ,  Feernic, Secaş, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.12.2019 – 31.12.2019 a fost în creștere, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în scădere la Calafat.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.12.2019
ora 07.00 – 01.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Someşului şi Mureşului, unde vor fi în uşoară scădere.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi) existente, vor fi în uşoară extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Corabia – Tulcea şi în scădere uşoară la Bechet.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri