Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - ianuarie 2019

Caracterizarea  lunii  DECEMBRIE Câmpia Română , Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici În luna decembrie, prin comparaţie cu luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri