Conferința Științifică Anuală 2016

Conferinţa anuală INHGA 
Bucure
ști, 11-12 octombrie 2016
Logo: «Panta Rhei – totul curge»

Apa, resursă vitală și factor de risc – perspective ale unui management integrat

 

Programul conferintei


Tematica conferintei: 

1. Prognoze şi previziuni hidrologice 
2. Hidrometrie şi prelucrarea datelor hidrometrice
3. Apa, factor de risc
4. Managementul integrat al resurselor de apa

Rezumate

 


Conferinte Stiintifice anterioare