Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul superior şi inferior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul superior al Argeşului şi în general în scădere pe celelalte râuri.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nădaș – Aghireșu (100+10)-jud. CJ,  Almaș – Almașu (160+45)-jud. SJ, Agrij – Românași (100)-jud. SJ, Crasna – Șimleul Silvaniei (300 +38)-jud. SJ,  și Răcăciuni – Răcăciuni (250)-jud. BC. 
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Stânca aval (300+69)-jud.BT, datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti.  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravita – Moraviţa (250+30)-jud.TM, Prut – Oroftiana (370+12)-jud.BT şi Oancea (440+13)-jud.GL 
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019.
În interval au fost emise 4 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2019 ora 07.00 – 18.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Buzău, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Alb, bazinul superior și mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2019 ora 07.00 – 17.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Călmățui și cele din Dobrogea, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2019 ora 07.00 – 16.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul superior şi mijlociu al Someşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2019 ora 07.00 – 15.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2019 ora 07.00 – 14.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Someșul Mic, cursul superior al Crasnei, cursul mijlociu și inferior al Crișului Repede și cursul inferior al Prutului (aval Prisăcani) unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.05.2019 ora 07.00 – 13.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Crișului Alb și Moraviței, unde au fost în creștere prin propagare și ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.05.2019 ora 07.00 – 12.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Cerna, cursul superior al Oltului, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului, cursul mijlociu şi inferior al Prutului, cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2019 ora 07.00 – 11.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, cursul mijlociu şi inferior ale Mureşului, Siretului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele hidrografice Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2019 ora 07.00 – 09.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, Siretului, Bârladului, Jijiei, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.05.2019 ora 07.00 – 08.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Nera, Jiu, bazinele superioare şi mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2019 ora 07.00 – 07.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din: bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2019 ora 07.00 – 06.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, bazinul Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2019 ora 07.00 – 05.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Bârzavei, Nerei, bazinul inferior al Crișului Repede, cursul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.05.2019 ora 07.00 – 04.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Moraviţa, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul mijlociu al Prutului şi cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.05.2019 ora 07.00 – 03.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Mureş, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Jiulu şi Siretului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.05.2019 ora 07.00 – 02.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere datorită  efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane şi propagării, exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.04.2019 ora 07.00 – 01.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul inferior al Oltului, cele din bazinul hidrografic Vedea şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2019 ora 07.00 – 30.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinul Jiului, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului şi cursurile inferioare ale Someşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2019 ora 07.00 – 29.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane și propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Mureş, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.04.2019 ora 07.00 – 28.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2019 ora 07.00 – 27.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Izei, Lăpușului, Someșului, Bistriței și cursul inferior al Prutului (sector aval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2019 ora 07.00 – 26.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând bazinele Bistriţei, Buzăului şi Bârladului) şi Prutul, unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2019 ora 07.00 – 25.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Crişurilor, Siretului (exceptând bazinul Bistriţei), Jiul, cursul superior al Prutului unde au fost în scădere,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2019 ora 07.00 – 24.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2019 ora 07.00 – 23.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinele hidrografice ale râurilor Tur și pe Târnave, pe cursurile superioare ale Someșului și Mureșului, cursurile mijlocii ale Timișului și Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2019 ora 07.00 – 22.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Moldovei (amonte Gura Humorului), unii afluenţi ai Bistriţei (Bistricioara, Cuejdiu, Cracău) şi  râurile din bazinul Trotuşului unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2019 ora 07.00 – 21.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Bârlad, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului precum şi râurile din Dobrogea unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2019 ora 07.00 – 20.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bașeu, Jijia, Bahlui, Putna, Buzău unde au fost în creștere datorită prcipitațiilor căzute în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2019 ora 07.00 – 19.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova,  Bistriţa (bazin mijlociu şi inferior), Trotuş, Putna, Jijia, pe cursul Siretului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2019 ora 07.00 – 18.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile superioare ale Siretului, Prutului, cursul inferior al Prutului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2019 ora 07.00 – 17.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret (exceptând râurile din bazinele: Bistriţa, Trotuş, Bârlad, Putna şi Buzău) şi Prut (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2019 ora 07.00 – 16.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Timișului, Prutului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2019 ora 07.00 – 15.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere cu excepția râurilor din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Cerna, Olteț, Vedea, bazinul superior al Bârladului, bazinele mijloci și inferioare ale Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2019 ora 07.00 – 14.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2019 ora 07.00 – 13.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Someş (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2019 ora 07.00 – 12.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2019 ora 07.00 – 11.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2019 ora 07.00 – 10.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Nera, Cerna, Ialomița, Bistrița, bazinul superior și mijlociu al Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2019 ora 07.00 – 09.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Putna, cursul Someşului, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2019 ora 07.00 – 08.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Alb, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, cursul  mijlociu și inferior al Crișului Negru și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2019 ora 07.00 – 07.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Arieș, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mic, Crișului Negru, Mureșului, Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2019 ora 07.00 – 06.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2019 ora 07.00 – 05.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Putna, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul superior şi inferior al Prutului unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2019 ora 07.00 – 04.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, excedptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Arieș, Târnave, Buzău, Putna, bazinul superior al Mureșului și cursul Prutului unde au fost în scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2019 ora 07.00 – 03.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Cerna, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2019 ora 07.00 – 02.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Târnava Mică, bazinul mijlociu și inferior al Vișeului, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.03.2019 ora 07.00 – 01.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Timişul, bazinul superior al Jiului, cursul superior Oltului, cursul inferior al Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2019 ora 07.00 – 31.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul superior al Oltului, cursul Prutului,...

Anunțuri Anunțuri