Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2018 ora 07.00 – 24.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Crasna, Târnave, Siret, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului și Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Pe cursurile inferioare ale Someșului și Prutului și pe cursul mijlociu și inferior al Arieșului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100 % din normalele lunare) pe unele râuri din bazinul hidrografic Jiu și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Repede, Târnave, Iara, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Buzăului, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2018 ora 07.00 – 24.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Crasna, Târnave, Siret, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului și Prutului și râurile din Dobrogea, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2018 ora 07.00 – 23.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Jiului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe râurile:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2018 ora 07.00 – 22.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, Bega Veche, Jiu, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2018 ora 07.00 – 21.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Ialomiţa, Suceava, Bârlad, bazinele superioare ale Mureşului şi Argeşului, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2018 ora 07.00 – 20.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş superior şi mijlociu, Olt, Vedea, Argeş (exceptând râurile din bazinul superior), Ialomiţa, Siret, Prut mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2018 ora 07.00 – 19.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Someş inferior, Crișul Repede,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2018 ora 07.00 – 18.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Buzău,  bazinele inferioare ale râurilor: Someș, Lăpuș, Someșul Mic, Barcău, cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2018 ora 07.00 – 17.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Vedea, Ialomița, Bârlad, pe cursul Siretului, în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2018 ora 07.00 – 16.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinul inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2018 ora 07.00 – 15.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinul Trotuș, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul mijlociu al Prutului, unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2018 ora 07.00 – 14.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Trotuș, Suceava, Jijia, bazinele superioare ale Argeșului, Moldovei, cursul superior și mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.05.2018 ora 07.00 – 13.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut, unde au fost în scădere. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.05.2018 ora 07.00 – 12.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2018 ora 07.00 – 11.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Putna și bazinul superior al Trotușului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2018 ora 07.00 – 10.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega, Timiș, Cerna, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Moldova, Suceava, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2018 ora 07.00 – 09.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Cerna, Trotuş, Putna, Buzău şi cursul inferior al Timişului, unde au fost în creştere prin propagare. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.05.2018 ora 07.00 – 08.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Nera, Cerna, bazinul inferior al Someșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2018 ora 07.00 – 07.05.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând Mureşul, Prutul şi cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în uşoară scădere.  Creşteri izolate, datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2018 ora 07.00 – 06.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Izei, Turului, Lăpușului, Timișului, Bârzavei și Carașului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2018 ora 07.00 – 05.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa (exceptând Prahova), Siret, Prut, Bârlad şi cursul superior al Oltului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.05.2018 ora 07.00 – 04.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Siret, Prut, bazinele superioare ale Jiului, Oltului şi Argeşului şi bazinul mijlociu al ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.05.2018 ora 07.00 – 03.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, bazinele superioare ale Crasnei, Jiului, Oltului, Ialomiței și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.05.2018 ora 07.00 – 02.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mic, Arieș, Bega, Bârzava, Moravița. Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.04.2018 ora 07.00 – 01.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Mureş (exceptând Târnavele), Siret, Prut (exceptând cursul mijlociu), Bârlad  şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2018 ora 07.00 – 30.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Argeș și râurile din Dobrogea, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2018 ora 07.00 – 29.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.04.2018 ora 07.00 – 28.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare, râurile din bazinele  superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2018 ora 07.00 – 27.04.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb, Ialomiţa, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2018 ora 07.00 – 26.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Barcău, Crișul Alb, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2018 ora 07.00 – 25.04.2018 ora 07.00

    Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, cursurile inferioare ale Someșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2018 ora 07.00 – 24.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mic, Crasna,  Arieș, Bârzava, Moravița, Caraș, Buzău, Trotuș, Moldova, Suceava, Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2018 ora 07.00 – 23.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Suceava, Moldova, Trotuş, Buzău, Bârlad, cursul Siretului şi pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2018 ora 07.00 – 22.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul mijlociu al Oltului și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. Se situează peste COTA DE ATENŢIE , prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2018 ora 07.00 – 21.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. Pe cursul inferior al Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2018 ora 07.00 – 20.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior al Argeșului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor slabe căzute în interval și cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2018 ora 07.00 – 19.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Sucevei unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul mijlociu al Someşului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2018 ora 07.00 – 18.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza şi bazinele superioare ale Someşului, Bistriţei şi Moldovei unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2018 ora 07.00 – 17.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2018 ora 07.00 – 16.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinul superior al Vișeului, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2018 ora 07.00 – 15.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii ale Jiului, Ialomiţei şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2018 ora 07.00 – 14.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Arieş, Târnave, Bistriţa, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2018 ora 07.00 – 13.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Jiu, Olt mijlociu şi inferior, Vedea superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Prut inferior şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2018 ora 07.00 – 12.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu și bazinul superior al Bistriței, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2018 ora 07.00 – 11.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu şi cursul superior al Bistriţei unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2018 ora 07.00 – 10.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursul Tisei, râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mic, Cerna, bazinele superioare ale Crișului Repede, Nerei, bazinul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2018 ora 07.00 – 09.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursul Tisei, Vișeul, Iza, Someşul Mare, Arieşul, cursul superior şi mijlociu al Jiului, cursurile superioare ale Crişului Negru, Târnavei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2018 ora 07.00 – 08.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Moravița, Nera, Cerna, Motru, Gilort, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2018 ora 07.00 – 07.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2018 ora 07.00 – 06.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă pe râurile din bazinele: Vişeu, Arieş, Bistriţa, Someşul Mare şi bazinele superioare ale Mureşului, Oltului şi Jiului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2018 ora 07.00 – 05.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Crişul Alb, Mureș, Bega Veche şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri