Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2020 ora 07.00 – 28.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Caraș, Nera, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2020 ora 07.00 – 27.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul Someșului și cursurile inferioare al Mureșului și Siretului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.09.2020 ora 07.00 – 26.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul superior al Jiului unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și cursul inferior al Mureșului unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2020 ora 07.00 – 25.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2020 ora 07.00 – 24.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului (sectorul Ulmeni – Satu Mare) și Mureșului (sector Arad – Nădlac), unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2020 ora 07.00 – 22.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2020 ora 07.00 – 21.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Begăi unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2020 ora 07.00 – 20.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2020 ora 07.00 – 19.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului Mare, Someșului Mic și Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe cursul mijlociu și inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2020 ora 07.00 – 18.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul râului Crișul Repede, râurile din bazinul superior al Bistriţei, cursul mijlociu al Timișului și cursul inferior al Mureșului unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2020 ora 07.00 – 17.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile Vișeu, Tur, Someșul Mare, cursul superior al Timișului și cursul mijlociu și inferior al Jiului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.09.2020 ora 07.00 – 16.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.09.2020 ora 07.00 – 15.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul Someșului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2020 ora 07.00 – 14.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în ușoară scădere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2020 ora 07.00 – 13.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru și cursurile superioare ale Crișului Alb și Timișului  unde au fost în ușoară scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.09.2020 ora 07.00 – 12.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.09.2020 ora 07.00 – 11.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2020 ora 07.00 – 10.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.09.2020 ora 07.00 – 09.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Bega, Timiș, Bârzava, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2020 ora 07.00 – 08.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cele din bazinul superior al Oltului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.09.2020 ora 07.00 – 07.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Prahovei și Siretului (mai puțin cele din bazinul Bârladului, unde au fost staționare), bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.09.2020 ora 07.00 – 06.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Jiu, Vedea, Bârlad, afluenții Prutului, afluenții Oltului inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.09.2020 ora 07.00 – 05.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş şi bazinul superior şi mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.09.2020 ora 07.00 – 04.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Someşului Mare, Mureşului, Târnavelor, Argeşului, Dâmboviţei, bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.09.2020 ora 07.00 – 03.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeu şi Iza unde au fost în scădere şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită propagării. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.09.2020 ora 07.00 – 02.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur şi bazinele superioare ale Someşului, Bistriţei, Moldovei şi Jiului unde au fost în creştere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.08.2020 ora 07.00 – 01.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Buzăul, Suceava şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.08.2020 ora 07.00 – 31.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, bazinele superioare ale Oltului şi Jiului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.08.2020 ora 07.00 – 30.08.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior și mijlociu al Timișului și cursul inferior al Siretului unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.08.2020 ora 07.00 – 29.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile: Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Timiş, Olt şi Siretul şi afluenţii lui de dreapta unde au fost în scădere. Debitele se situează la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.08.2020 ora 07.00 – 28.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.08.2020 ora 07.00 – 27.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului, Timişului şi Bârzavei, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.08.2020 ora 07.00 – 26.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării. Excepţie au făcut râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2020 ora 07.00 – 25.08.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele: Siret, Prut, bazinele superioare ale Mureşului, Jiului,  Argeşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.08.2020 ora 07.00 – 24.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Jijia, cele din bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor Olt, Argeș, Ialomița...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.08.2020 ora 07.00 – 23.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare.  Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2020 ora 07.00 – 22.08.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Alb, Târnavelor şi Timişului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului, cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.08.2020 ora 07.00 – 21.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Buzău, Putna, Rm.Sărat, Olt mijlociu, cursurile superioare ale Mureşului şi Prutului, cursurile mijlocii şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.08.2020 ora 07.00 – 20.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării cu excepția râurilor din bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2020 ora 07.00 – 19.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someşul Mic, Caraş, Bârzava, Suceava, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2020 ora 07.00 – 18.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Sucevei, cursurile inferior ale râurilor: Tur, Someş, Crișul Alb şi Mureş, cursul mijlociu și inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2020 ora 07.00 – 17.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.08.2020 ora 07.00 – 16.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.08.2020 ora 07.00 – 15.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, în bazinul superior şi mijlociu al Timişului şi bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2020 ora 07.00 – 14.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Mureşului amonte staţia hidrometrică Glodeni şi cursul Prutului amonte staţia hidrometrică Oancea unde au fost în scădere şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.08.2020 ora 07.00 – 13.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Someşul, Crişurile şi cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei şi  Prutului unde au fost în scădere, precum şi bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.08.2020 ora 07.00 – 12.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2020 ora 07.00 – 11.08.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Crişul Repede, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.08.2020 ora 07.00 – 10.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Someșului Mic și Crișului Alb unde au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri