Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2017 ora 07.00 – 26.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Trotuș, Moldova, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului,  Argeșului și Bistriței, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efect de inundaţii locale şi creşteri de debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș și Banat.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Firiza– Firiza (110+17)-jud. MM, Sasa – Poieni (50+5)-jud. TM, Goleț – Goleț (270)-jud. CS şi Tău – Soceni (60+5)-jud. CS.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Caraș, Nera, Prahova, Buzău, Putna, bazinul inferior al Izei, bazinele superioare ale Turului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Jiului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, Jijia, unele râuri din bazinele hidrografice: Mureș (Luț, Comlod, Iara, Târnava Mare, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Olt (Baraolt, Cormoş, Vârghiș, Hârtibaciu, Cungrişoara, Teslui, Mamu, Beica), pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și 5 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2017 ora 07.00 – 26.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.07.2017 ora 07.00 – 25.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lǎpuş, Crasna, Bega, Strei, Moldova, Trotuş, Buzǎu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.07.2017 ora 07.00 – 24.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând: Moldova, Bistriţa şi cursurile superioare ale Barcăului şi Crişurilor unde au fost în creștere uşoară datorită precipitațiilor căzute în interval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2017 ora 07.00 – 23.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând: Streiul, Trotușul, cursul inferior al Arieșului, bazinul superior al Timișului, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.07.2017 ora 07.00 – 22.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul  superior al  Jiului (sector Iscroni – Sadu), unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2017 ora 07.00 – 21.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Barcău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2017 ora 07.00 – 20.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Mureșului unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.07.2017 ora 07.00 – 19.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior și mijlociu al Mureșului, cursul superior al Oltului (aval Sfântu Gheorghe) și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2017 ora 07.00 – 18.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna și Barcău, unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2017 ora 07.00 – 17.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău care au fost în creştere uşoară ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2017 ora 07.00 – 16.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului şi cursul superior al Oltului unde au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.07.2017 ora 07.00 – 15.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Crișul Negru, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.07.2017 ora 07.00 – 14.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Târnave, Prahova, bazinele superioare ale Mureșului și Ialomiței, unde au fost în creștere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.07.2017 ora 07.00 – 13.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Târnavelor, Siretului şi afluenţii sǎi de dreapta, afluenţii Prutului, din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2017 ora 07.00 – 12.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând Siretul şi râurile din bazinele: Suceava, Bistriţa (exceptând cursul său mijlociu şi inferior), Trotuş (exceptând cursul său mijlociu şi inferior),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2017 ora 07.00 – 11.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Siret, Prut, cele din Dobrogea şi cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2017 ora 07.00 – 10.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișuri, Neajlov, Ialomița, cursul mijlociu și inferior al Mureșului (sector Alba Iulia –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2017 ora 07.00 – 09.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crişul Repede, bazinul superior al Jiului, unde au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2017 ora 07.00 – 07.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2017 ora 07.00 – 06.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2017 ora 07.00 – 05.07.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, cursul superior şi mijlociu al Siretului şi unii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2017 ora 07.00 – 04.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Bârlad și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2017 ora 07.00 – 03.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat și pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2017 ora 07.00 – 02.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Jiului, Oltului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Trotușului, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2017 ora 07.00 – 01.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, bazinul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2017 ora 07.00 – 30.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare şi Bistriţa unde au fost în creştere datorită precpitaţiilor căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2017 ora 07.00 – 29.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2017 ora 07.00 – 28.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, bazinul superior al Argeșului și bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2017 ora 07.00 – 27.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2017 ora 07.00 – 26.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul şi râurile din bazinele: Jiu, Olt, Ialomita, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Moldova şi alfuenţii Prutului superior unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2017 ora 07.00 – 25.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someș, Mureș, Prut, cursul mijlociu al Timișului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2017 ora 07.00 – 23.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crişuri, Bistriţa, Trotuş şi bazinele superioare ale Oltului, Bistriţei şi Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2017 ora 07.00 – 22.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Rm. Sărat, Putna, Someş superior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2017 ora 07.00 – 21.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Trotuşului unde au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2017 ora 07.00 – 20.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Alb, Târnavelor, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Moldovei, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2017 ora 07.00 – 19.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siretului, Prutului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, precum si pe cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2017 ora 07.00 – 18.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Mureş (exceptând Târnavele), Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.06.2017 ora 07.00 – 17.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Turului și Lăpușului, cursurile inferioare ale Mureșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2017 ora 07.00 – 16.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Olt superior şi pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2017 ora 07.00 – 15.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bistriţa, Bârlad, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi cele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2017 ora 07.00 – 14.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând cursul său inferior), Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad şi cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2017 ora 07.00 – 13.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Arad – Nădlac) și cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2017 ora 07.00 – 12.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), Bârzavei, Moraviței și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2017 ora 07.00 – 11.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Moraviţa unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi numai datorită propagarii s-au înregistrat...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2017 ora 07.00 – 10.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând Siretul, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Oltului şi Moldovei, cursurile inferioare ale Barcăului, Crişurilor şi Buzăului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2017 ora 07.00 – 09.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna și bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2017 ora 07.00 – 08.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (sector Arad – Nădlac) și Târnavelor, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2017 ora 07.00 – 07.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Arieş, Bega, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2017 ora 07.00 – 06.06.2017 ora 07.00

 Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe Barcău, Suceava şi pe râurile din bazinele superioare ale râurilor: Crişul Repede, Jiu, Moldova şi...

Noutăți Noutăți