Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2019 ora 07.00 – 20.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bașeu, Jijia, Bahlui, Putna, Buzău unde au fost în creștere datorită prcipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe cursurile inferioare ale Someșului și Crișului Repede și pe cursul superior al Prutului unde creșterile au fost mai însemnate.
Pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Firiza, Suceava, Moldova, Tazlău, pe tot cursul Siretului, pe cursul Prutului Superior și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele Crasnei, Bârladului, Olt superior și mijlociu și Argeș superior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2019 ora 07.00 – 20.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bașeu, Jijia, Bahlui, Putna, Buzău unde au fost în creștere datorită prcipitațiilor căzute în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2019 ora 07.00 – 19.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova,  Bistriţa (bazin mijlociu şi inferior), Trotuş, Putna, Jijia, pe cursul Siretului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2019 ora 07.00 – 18.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile superioare ale Siretului, Prutului, cursul inferior al Prutului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2019 ora 07.00 – 17.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret (exceptând râurile din bazinele: Bistriţa, Trotuş, Bârlad, Putna şi Buzău) şi Prut (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2019 ora 07.00 – 16.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Timișului, Prutului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2019 ora 07.00 – 15.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere cu excepția râurilor din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Cerna, Olteț, Vedea, bazinul superior al Bârladului, bazinele mijloci și inferioare ale Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2019 ora 07.00 – 14.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2019 ora 07.00 – 13.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Someş (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2019 ora 07.00 – 12.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2019 ora 07.00 – 11.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2019 ora 07.00 – 10.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Nera, Cerna, Ialomița, Bistrița, bazinul superior și mijlociu al Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2019 ora 07.00 – 09.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Putna, cursul Someşului, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2019 ora 07.00 – 08.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Alb, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, cursul  mijlociu și inferior al Crișului Negru și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2019 ora 07.00 – 07.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Arieș, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mic, Crișului Negru, Mureșului, Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2019 ora 07.00 – 06.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2019 ora 07.00 – 05.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Putna, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul superior şi inferior al Prutului unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2019 ora 07.00 – 04.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, excedptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Arieș, Târnave, Buzău, Putna, bazinul superior al Mureșului și cursul Prutului unde au fost în scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2019 ora 07.00 – 03.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Cerna, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2019 ora 07.00 – 02.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Târnava Mică, bazinul mijlociu și inferior al Vișeului, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.03.2019 ora 07.00 – 01.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Timişul, bazinul superior al Jiului, cursul superior Oltului, cursul inferior al Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2019 ora 07.00 – 31.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul superior al Oltului, cursul Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2019 ora 07.00 – 30.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, Moldova, cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2019 ora 07.00 – 29.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Someșul Mic, Bârzava, Moravița, Caraș, Vedea, Argeș, Bârlad, Moldova, bazinul mijlociu și inferior al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.03.2019 ora 07.00 – 28.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Suceava, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2019 ora 07.00 – 27.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Bistriţa, Buzău, râurile din bazinul superior şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2019 ora 07.00 – 26.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Moldovei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.03.2019 ora 07.00 – 25.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş (fără Arieş), Jiu superior,  Olt superior, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna şi Trotuş unde au fost în scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.03.2019 ora 07.00 – 23.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea și cele din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, Bârlad, bazinul superior al Trotușului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.03.2019 ora 07.00 – 22.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Rm. Sărat, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Ialomiței și Prutului, cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor, Jiului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2019 ora 07.00 – 20.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.03.2019 ora 07.00 – 19.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.03.2019 ora 07.00 – 18.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza,  pe cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.03.2019 ora 07.00 – 17.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagarării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.03.2019 ora 07.00 – 16.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vedea, Argeş şi Ialomiţa, afluenţii Jiului, cei ai Oltului inferior, Bârladului şi Prutului şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2019 ora 07.00 – 15.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Vedea, Ialomița, bazinul inferior al Argeșului și râurile din Dobrogea unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2019 ora 07.00 – 14.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Bârzava și cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), Timiș și Jiu, unde au fost în creştere prin propagare și râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2019 ora 07.00 – 13.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Vedea, cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2019 ora 07.00 – 12.03.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.03.2019 ora 07.00 – 11.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.03.2019 ora 07.00 – 10.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursul superior al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.03.2019 ora 07.00 – 09.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Suceava, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior şi mijlociu al Someşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2019 ora 07.00 – 08.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur superior şi mijlociu, Lăpuş, Crasna superior şi mijlociu, Crişul Negru, Arieş,  Suceava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2019 ora 07.00 – 07.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Crișul Negru, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, bazinul superior al Oltului unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.03.2019 ora 07.00 – 06.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.03.2019 ora 07.00 – 05.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, Arieș, bazinele superioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.03.2019 ora 07.00 – 04.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Arieşului, cursul mijlociu al Mureşului (sectorul Ocna Mureş-Gelmar), cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2019 ora 07.00 – 03.03.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Motru și bazinul superior și mijlociu al Oltului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.03.2019 ora 07.00 – 02.03.2019 ora 07.00

             Debitele au fost în general staționare,  exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, bazinele superioare ale Crișurilor,...

Anunțuri Anunțuri