Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2021 ora 07.00 – 14.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.01.2021 ora 07.00 – 13.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, unii afluenți din bazinul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.01.2021 ora 07.00 – 12.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinul Vedea, pe cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiței, în bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.01.2021 ora 07.00 – 11.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cele din Dobrogea, unde au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.01.2021 ora 07.00 – 10.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeşului, Ialomiței, pe cursul superior şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.01.2021 ora 07.00 – 09.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Motru, Gilort, Vedea, Prahova, Teleajen, Tazlău, Bârlad, Sitna, Putna, bazinele inferioare ale Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.01.2021 ora 07.00 – 08.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere daotrită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinul Ialomiței, cursurile inferioare ale Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.01.2021 ora 07.00 – 07.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Suceava, Bârlad unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.01.2021 ora 07.00 – 06.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2021 ora 07.00 – 05.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând Siretul şi majoritatea afluenţilor săi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2021 ora 07.00 – 04.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Putna, Rm. Sărat şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2021 ora 07.00 – 03.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare și cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Mureșului și Jiului unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.01.2021 ora 07.00 – 02.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Crişului Alb, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, cursul mijlociu şi inferior al Jiului, cursurile inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2020 ora 07.00 – 01.01.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2020 ora 07.00 – 31.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinele superioare ale Crişurior unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării şi râurile din Dobrogea unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.12.2020 ora 07.00 – 30.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Someșul Mic, Arieș, Târnava Mică, Bega, Timiș, Vedea, bazinul superior al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.12.2020 ora 07.00 – 29.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.12.2020 ora 07.00 – 28.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Ialomița, Buzău, Putna, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.12.2020 ora 07.00 – 27.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.12.2020 ora 07.00 – 26.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.12.2020 ora 07.00 – 25.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.12.2020 ora 07.00 – 24.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Siret (exceptând Trotuș, Bârlad și cursul mijlociu și inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.12.2020 ora 07.00 – 23.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Repede,  Crișului Negru și cursul inferior al Crișului Alb unde au fost în ușoară scădere și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.12.2020 ora 07.00 – 22.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă și năboi)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.12.2020 ora 07.00 – 21.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.12.2020 ora 07.00 – 20.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Suceava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.12.2020 ora 07.00 – 19.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Suceava şi râurile din Dobrogea unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.12.2020 ora 07.00 – 18.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Prut, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.12.2020 ora 07.00 – 17.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Târnave, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2020 ora 07.00 – 16.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.12.2020 ora 07.00 – 15.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârladului, bazinul superior şi mijlociu al Sucevei, cursul superior al Siretului şi cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2020 ora 07.00 – 14.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Vedea, bazinele superioare ale Mureșului și Putnei, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.12.2020 ora 07.00 – 13.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.12.2020 ora 07.00 – 12.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2020 ora 07.00 – 11.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.12.2020 ora 07.00 – 10.12.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.12.2020 ora 07.00 – 09.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale: Mureşului, Timişului, Bârzavei şi Jiului, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2020 ora 07.00 – 08.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Moldova, Bistrița, Buzău, Jijia, cursul mijlociu și inferior al Bârzavei și cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.12.2020 ora 07.00 – 07.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Jiului, unde au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2020 ora 07.00 – 06.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul superior al Buzăului și cursul superior al Mureșului, unde au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.12.2020 ora 07.00 – 05.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei şi Barcăului, unde au fost în creştere prin propagare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2020 ora 07.00 – 04.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în creştere uşoară, ca urmare a cedării...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2020 ora 07.00 – 03.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în scădere ușoară. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2020 ora 07.00 – 02.12.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, cursurile Mureșului, Bistriței, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2020 ora 07.00 – 01.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Neajlovului, Ialomiţei, cursul inferior al Buzăului şi cele din Dobrogea, unde au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2020 ora 07.00 – 30.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Buzăului, cursul inferior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2020 ora 07.00 – 29.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în ușoară scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente s-au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2020 ora 07.00 – 28.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile dn bazinul Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Sucevei și cursul superior al Siretului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2020 ora 07.00 – 27.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Timișului, unde au fost în creștere prin propagare.  Pe râurile din...

Noutăți Noutăți