Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2019 ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Vedea, Buzău, bazinele inferoare ale Argeşului şi Ialomiţei şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Crișana, Banat, Moldova și Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Someșul Mic, Crișuri, Târnava Mare, Bega, Pogăniș, Bârzava, Ialomița, Buzău, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava,  bazinele superioare ale Timișului, Oltului, Argeșului, pe cele din Dobrogea, pe cursurile Jiului și Prutului și cursurile inferioare ale Barcăului, Vedei și Jijiei.
Se  situează peste:
 COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+41)-jud.GL 
 COTELE DE ATENŢIE râurile  la staţiile hidrometrice Prut – Oancea (440+74)-jud. GL, Sașa – Poieni (50+13)-jud. TM, Hușnița – Strehaia (300+34)-jud. MH și Chier – Tăuț (250+21)-jud. AR.
În interval s-a situat peste:
- COTA DE PERICOL râul Valea Rece la stația hidrometrică Valea  Rece (250+66)-jud. BC;
- COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Trebeș – Valea Budului (250+50)-jud. BC, Agicabul – Cuza Vodă (150+32)-jud. CT, Sașa – Poieni (90+2)-jud. TM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Trebeș – Mărgineni (400+70)-jud. VN, Trotuș – Ghimeș Făget (150+10)-jud. BC și Casimcea – Casimcea (150+5)-TL.
În interval au fost emise 12 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate din care 3 COD ROȘU și 9 COD PORTOCALIU
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 22.06.2019.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2019 ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Vedea, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2019 ora 07.00 – 23.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Someșul Mare, Târnava Mare, Râul Negru, Buzău, Bistrița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Timiș,  Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2019 ora 07.00 – 21.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Suceava, Buzău, bazinele superioare ale Begăi şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caras,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2019 ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Caraș, Nera, Cerna, Târnava Mare, Cibin, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2019 ora 07.00 – 18.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Crișul Repede, Moravița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.06.2019 ora 07.00 – 17.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Barcău, Crişul Repede, Târnava Mare, bazinele superioare ale Someşului, Crasnei, Crişului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2019 ora 07.00 – 16.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Izolat s-au produs...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2019 ora 07.00 – 15.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare, bazinul superior și mijlociu al Târnavei Mari, bazinul mijlociu și inferior al Arieșului unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2019 ora 07.00 – 14.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Buzăului, cursul mijlociu al Someşului şi cursurile inferioare ale Bârzavei şi Vedei, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișului Negru, Arieșului și Bârzavei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Vedea și Neajlov unde au fost în creştere, precum şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Buzău, Rm. Sărat, Putna,  afluenții Oltului mijlociu, și bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2019 ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Vedei, unele râuri din bazinele inferioare ale Oltului (în special Olteț)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2019 ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului, cursurile superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei, cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2019 ora 07.00 – 08.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinul Jijiei şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega Veche, Bega, Moravița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2019 ora 07.00 – 06.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Negru, Bega Veche, Bega, Timiş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, cursul Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creşetere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.06.2019 ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița, Vedea, Buzău, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2019 ora 07.00 – 02.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someșul Mare, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.05.2019 ora 07.00 – 01.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuş, Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2019 ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Buzău, Argeş superior şi mijlociu unde au fost în scădere,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.05.2019 ora 07.00 – 30.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega, Pogăniș, Bârzava, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.05.2019 ora 07.00 – 29.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Bega, Bârzava, Caraș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.05.2019 ora 07.00 – 28.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Argeş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.05.2019 ora 07.00 – 27.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş inferior şi cele din Dobrogea unde au fost în general staționare, precum şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2019 ora 07.00 – 26.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Niraj, Buzău, Moldova, Bașeu, bazinele superioare ale Oltului, Trotușului, Sucevei, bazinele mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.05.2019 ora 07.00 – 25.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Siret (cu excepția cursului superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2019 ora 07.00 – 24.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Caraşului, cursul superior al Izei, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2019 ora 07.00 – 22.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega Veche,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2019 ora 07.00 – 21.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând  cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Crişuri, Mureş, Timiş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2019 ora 07.00 – 18.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Buzău, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Alb, bazinul superior și mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2019 ora 07.00 – 17.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Călmățui și cele din Dobrogea, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2019 ora 07.00 – 16.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul superior şi mijlociu al Someşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2019 ora 07.00 – 15.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2019 ora 07.00 – 14.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Someșul Mic, cursul superior al Crasnei, cursul mijlociu și inferior al Crișului Repede și cursul inferior al Prutului (aval Prisăcani) unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.05.2019 ora 07.00 – 13.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Crișului Alb și Moraviței, unde au fost în creștere prin propagare și ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.05.2019 ora 07.00 – 12.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Cerna, cursul superior al Oltului, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului, cursul mijlociu şi inferior al Prutului, cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2019 ora 07.00 – 11.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, cursul mijlociu şi inferior ale Mureşului, Siretului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele hidrografice Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2019 ora 07.00 – 09.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, Siretului, Bârladului, Jijiei, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.05.2019 ora 07.00 – 08.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Nera, Jiu, bazinele superioare şi mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2019 ora 07.00 – 07.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din: bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2019 ora 07.00 – 06.05.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, bazinul Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței...