Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2020 ora 07.00 – 28.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Ialomiţa (exceptând cursul inferior), bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului şi cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în general staţionare.
Pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraș, Ialomița, pe cele din Dobrogea, cursul superior al Trotușului și cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (sub 30% din aceste valori) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău și Râmnicu Sărat.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2020 ora 07.00 – 28.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Ialomiţa (exceptând cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2020 ora 07.00 – 27.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2020 ora 07.00 – 26.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Crasna, Barcău, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2020 ora 07.00 – 25.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul Someșului, Timișului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Jiului, unde au fost în scădere.  Creșteri mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2020 ora 07.00 – 24.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crişuri, Jiu şi cursul inferior al Someşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2020 ora 07.00 – 23.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.10.2020 ora 07.00 – 22.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mic), Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş, Bârzava, Moraviţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.10.2020 ora 07.00 – 21.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crasna, Barcău, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea, unde au fost staționare. Pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.10.2020 ora 07.00 – 20.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş, Ialomiţa și cele din Dobrogea unde au fost staționare. Pe cursul superior şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2020 ora 07.00 – 19.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Mureș (fără Arieș), Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Bârlad, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2020 ora 07.00 – 18.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu şi Tur şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2020 ora 07.00 – 17.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Someș, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și  bazinul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2020 ora 07.00 – 16.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și cele din Dobrogea unde au fost staționare şi cursul mijlociu al Mureşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2020 ora 07.00 – 15.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea unde au fost staționare. Pe cursurile Putnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2020 ora 07.00 – 14.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, exceptând cursurile Someşului, Someşului Mic, Târnavelor, bazinul Vedea, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, cursurile inferioare ale Crişurilor, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2020 ora 07.00 – 13.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega Veche, Bârzava, Moravița, Caraș, Buzău, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.10.2020 ora 07.00 – 12.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinele: Vedea, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.10.2020 ora 07.00 – 11.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior al Prutului și cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2020 ora 07.00 – 10.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Călmățui, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.10.2020 ora 07.00 – 09.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crasna, bazinul superior și mijlociu al Someșului și bazinul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2020 ora 07.00 – 08.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele: Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.10.2020 ora 07.00 – 07.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Suceava, Bârlad, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.10.2020 ora 07.00 – 06.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Arieș, bazinele superioare ale Turului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.10.2020 ora 07.00 – 05.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinele Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Bârlad şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2020 ora 07.00 – 04.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinele Vedea, Ialomiţa, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu şi inferior al Argeşului şi râurile din Dobrogea unde au fost în general...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.10.2020 ora 07.00 – 03.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Lăpușul, Crișul Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului și cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crișului Alb, Begăi,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.09.2020 ora 07.00 – 01.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Cerna, Trotuș, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2020 ora 07.00 – 28.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Caraș, Nera, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2020 ora 07.00 – 27.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul Someșului și cursurile inferioare al Mureșului și Siretului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.09.2020 ora 07.00 – 26.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul superior al Jiului unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și cursul inferior al Mureșului unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2020 ora 07.00 – 25.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2020 ora 07.00 – 24.09.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului (sectorul Ulmeni – Satu Mare) și Mureșului (sector Arad – Nădlac), unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2020 ora 07.00 – 22.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2020 ora 07.00 – 21.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Begăi unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2020 ora 07.00 – 20.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere ușoară.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2020 ora 07.00 – 19.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului Mare, Someșului Mic și Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe cursul mijlociu și inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2020 ora 07.00 – 18.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul râului Crișul Repede, râurile din bazinul superior al Bistriţei, cursul mijlociu al Timișului și cursul inferior al Mureșului unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2020 ora 07.00 – 17.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile Vișeu, Tur, Someșul Mare, cursul superior al Timișului și cursul mijlociu și inferior al Jiului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.09.2020 ora 07.00 – 16.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.09.2020 ora 07.00 – 15.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul Someșului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2020 ora 07.00 – 14.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în ușoară scădere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2020 ora 07.00 – 13.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru și cursurile superioare ale Crișului Alb și Timișului  unde au fost în ușoară scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.09.2020 ora 07.00 – 12.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.09.2020 ora 07.00 – 11.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2020 ora 07.00 – 10.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.09.2020 ora 07.00 – 09.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Bega, Timiș, Bârzava, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2020 ora 07.00 – 08.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cele din bazinul superior al Oltului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.09.2020 ora 07.00 – 07.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Prahovei și Siretului (mai puțin cele din bazinul Bârladului, unde au fost staționare), bazinul superior al...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri