Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2020 ora 07.00 – 02.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Prutului - aval Ungheni, unde au fost în creştere prin propagare.
 Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Arieş, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Bistriței, Trotușului și cursul superior și mijlociu al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul Bârladului și cursul superior şi mijlociu al Jijiei, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL
râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+44) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
- COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+8) – jud.IS,  Prut - Prisăcani (520+65) – jud. IS, Prut – Drânceni (630+61) – jud. VS și Prut – Fălciu (550+30) – jud. GL;
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice:  Jijia – Chiperești (400+80) – jud. IS, Prut – Oancea (440+55) – jud. GL. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la staţia hidrometrică Săraiu (300+90) – jud. CT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2020 ora 07.00 – 02.07.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Prutului - aval Ungheni, unde au fost în creştere prin propagare.  Debitele se situează în general la valori în jurul și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și pe cursul Prutului aval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2020 ora 07.00 – 30.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Lăpuș, Cavnic, Arieș, cursurile superioare şi mijlocii al Crișului Repede și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând unele râuri din bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Someșului Mic, Mureșului, bazinele inferioare ale Izei și Trotușului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2020 ora 07.00 – 28.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei, Jiului şi cursul Prutului -  aval Ungheni, unde au fost în creştere prin propagare. Scurgeri importante pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2020 ora 07.00 – 27.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Cerna, Jiu, bazinul superior al Barcăului, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul Prutului aval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2020 ora 07.00 – 26.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Ialomiţei, cursul Prutului - aval Oroftiana, cursul superior al Jiului, cursurile mijlocii şi inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2020 ora 07.00 – 25.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Jijia superioară, Miletinul și Buzăul superior unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2020 ora 07.00 – 24.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Trotuș, bazinele superioare şi mijlocii ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2020 ora 07.00 – 23.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Arieș, Jiu, bazinele inferioare ale râurilor:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2020 ora 07.00 – 22.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Suceava, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2020 ora 07.00 – 21.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a  precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Arieș, Bega, Caraș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2020 ora 07.00 – 20.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someșul Mic, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2020 ora 07.00 – 19.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Jiu unde au fost relativ staţionare, iar pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2020 ora 07.00 – 18.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someşul Mare, Mureş superior, Olt...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.06.2020 ora 07.00 – 17.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someşul Mare, bazinele superioare şi mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2020 ora 07.00 – 16.06.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2020 ora 07.00 – 15.06.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Bistra, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2020 ora 07.00 – 14.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Rm. Sărat, Jijia, bazinul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2020 ora 07.00 – 13.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2020 ora 07.00 – 12.06.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Negru, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2020 ora 07.00 – 11.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Repede, Buzău și bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2020 ora 07.00 – 10.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Jijia, Bașeu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2020 ora 07.00 – 09.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Crișul Negru, Bârzava, cursurile superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2020 ora 07.00 – 08.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Barcăului şi cursurile superioare ale Crişului şi Arieşului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2020 ora 07.00 – 07.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior al Moldovei, cursul inferior al Mureșului și al Prutului care au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2020 ora 07.00 – 06.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crişuri, Jiu, Vedea, Bârlad, şi bazinele inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.06.2020 ora 07.00 – 05.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tisa, Vișeu, Iza, Tur, Crișul Negru, Crișul Repede, bazinul superior și mijlociu al Someșului, cursurile mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.06.2020 ora 07.00 – 04.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mic, Moravița, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crasnei, bazinele superioare ale Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.06.2020 ora 07.00 – 03.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Someșului Mic, Timișului, Bârzavei, Putnei, Trotușului, din bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.05.2020 ora 07.00 – 01.06.2020 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Lăpuș, Crasna, bazinele superioare ale Mureșului și Târnavelor, cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2020 ora 07.00 – 31.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crișul Repede, bazinele superioare ale Timișului, Bârladului, Jijiei, bazinul superior și mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.05.2020 ora 07.00 – 30.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Târnava Mare, Târnava Mică, Siret, bazinul superior și mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.05.2020 ora 07.00 – 29.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret (exceptând bazinele Bistrița şi Bârlad şi cursul superior şi mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.05.2020 ora 07.00 – 28.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:Someșul Mic, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.05.2020 ora 07.00 – 27.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, afluenții de dreapta ai...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2020 ora 07.00 – 26.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișuri, Someș Mic, Arieș, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu al Timișului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.05.2020 ora 07.00 – 25.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2020 ora 07.00 – 24.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinele hidrografice: Barcău, Vedea, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Rm. Sărat, Jijia, Bahlui, Bârlad, cursul Siretului, cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2020 ora 07.00 – 23.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale: Mureşului, Begăi, Timişului, Jiului, Ialomiţei şi Buzăului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2020 ora 07.00 – 22.05.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, cursul principal al Oltului și afluenții săi aval de Lotru, cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2020 ora 07.00 – 21.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Vedea, Suceava, Jijia şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2020 ora 07.00 – 20.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul râului Cerna, cursurile inferioare ale râurilor: Arieș, Mureș (sector Radna – Nădlac), Bârzava, Prut (aval Fălciu) unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2020 ora 07.00 – 19.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Mureș (sector Brănișca – Săvârșin) și Prut, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2020 ora 07.00 – 18.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș și cursul inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2020 ora 07.00 – 17.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bistriţa, Buzău, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Argeşului şi cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2020 ora 07.00 – 16.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cele din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2020 ora 07.00 – 15.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Cerna, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Timișului și Nerei, unde au fost în creștere ușoară ca urmare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2020 ora 07.00 – 14.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Siret și cursul superior şi inferior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere....

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri