Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2019 ora 07.00 – 23.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Someşul pe sectorul Beclean-Răstoci, Lăpuşul, cursul mijlociu şi inferior al Timişului şi râurile Bârzava şi Moraviţa unde au fost în creștere uşoară datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide căzute în interval, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi sub 30% din mediile multianuale,  izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş inferior, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară diminuare  pe râurile din bazinele superioare ale Someșului și Mureșului.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș la staţia hidrometrică Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2019 ora 07.00 – 23.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Someşul pe sectorul Beclean-Răstoci, Lăpuşul, cursul mijlociu şi inferior al Timişului şi râurile Bârzava şi Moraviţa unde au fost în creștere uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.01.2019 ora 07.00 – 22.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu al Timișului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.01.2019 ora 07.00 – 21.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, bazinul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2019 ora 07.00 – 20.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Moraviţa, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Crişului Alb şi cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru şi Bârzavei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.01.2019 ora 07.00 – 19.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.01.2019 ora 07.00 – 18.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.01.2019 ora 07.00 – 17.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Crasna, bazinele inferioare ale Turului, Lăpușului, Someșului și cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2019 ora 07.00 – 16.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând  cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru şi Crişului Alb, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2019 ora 07.00 – 15.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega Veche și bazinul superior al Begăi, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2019 ora 07.00 – 14.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinele superioare ale Mureșului și Jiului, bazinul mijlociu al Oltului și cursul inferior al Mureșului unde au fost în ușoară scădere. Mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.01.2019 ora 07.00 – 13.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Timișului și Nerei, râul Bârzava, cursurile inferioare ale Mureșului, Jiului, Ialomiței, Trotuşului, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.01.2019 ora 07.00 – 12.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Trotuşului şi Bârladului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.01.2019 ora 07.00 – 11.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Prutului, cursurile inferioare ale Crișului Negru și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.01.2019 ora 07.00 – 10.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Arieș, Trotuș, Jijia, bazinul superior şi mijlociu al Oltului și cursul inferior al Someșului unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.01.2019 ora 07.00 – 09.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut, bazinul superior al Mureșului, bazinele superioare şi mijlocii al Oltului şi Ialomiței, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.01.2019 ora 07.00 – 08.01.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.01.2019 ora 07.00 – 07.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Alb, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Ialomița, Siret, Prut și bazinele inferioare ale Someșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.01.2019 ora 07.00 – 06.01.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Ialomița, Bistrița, Trotuș, Putna, bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2019 ora 07.00 – 04.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Barcău, Crişuri, cursul superior al Prutului şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2019 ora 07.00 – 03.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, cursurile superioare ale Crișului Repede și Prutului și cursurile mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.01.2019 ora 07.00 – 02.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2018 ora 07.00 – 01.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2019 ora 07.00 – 05.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Târnave, Bega Veche, Bega, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2018 ora 07.00 – 31.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Siretului, Prutului şi pe cursul inferior al Jiului, unde au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Someșului, cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Negru, Crișul Alb și Mureș (exceptând Târnavele) unde au fost în scădere. Mici creșteri de debite...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită cedării apei din statul de zăpadă şi propagării pe râurile Putna, Rm.Sărat, Bârlad, pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursurile mijlocii ale Jiului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2018 ora 07.00 – 25.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2018 ora 07.00 – 24.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Mureș, Bega...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2018 ora 07.00 – 23.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişuri, Arieş, Bârzava, Moraviţa, cursurile superioare ale: Crasnei, Begăi, Timişului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2018 ora 07.00 – 22.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş superior, Bârzava, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Bârzava, bazinele superioare ale Barcăului și Crișului Repede, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Mureș, Bega, Timiș și Ialomița, unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Argeşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Buzău şi bazinele superioare şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare pe râurile din vestul, centrul şi estul ţării şi în scădere pe cele din bazinul Buzăului şi din bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2018 ora 07.00 – 17.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinul Olt inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Moravița, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Crișurilor, Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Moldovei și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Crișul Negru și cursul superior al Prutului, debitele au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2018 ora 07.00 – 13.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2018 ora 07.00 – 12.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râul Bega, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului și Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior şi mijlociu al Crişului Repede, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Sucevei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2018 ora 07.00 – 09.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Suceava, bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2018 ora 07.00 – 08.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului, Someşul Mare, Lăpuşul şi cursul superior şi mijlociu al Arieşului unde au fost în creştere uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2018 ora 07.00 – 07.12.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Moldovei unde au fost în creştere uşoară prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2018 ora 07.00 – 06.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râul Suceava, cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi cursul superior al Prutului unde au fost in creştere datorită evoluţiei formaţiunilor de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2018 ora 07.00 – 05.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, evoluției formațiunilor de gheață, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri