Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Oltului, cele din Dobrogea şi pe cursul inferior al Mureşului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Creşteri izolate de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor slabe, căzute în interval, s-au înregistrat pe unele râuri mici din Oltenia şi Muntenia.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Şi-au făcut apariţia formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi) pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Buzăului, Putnei, Bistriţei şi Jijiei.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureş (sector Topliţa – Stânceni), Bistriţa-Dorna Giumalău şi Dorna Arini, Dorna-Dorna Candrenilor, Jijia-Todireni.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Oltului, cele din Dobrogea şi pe cursul inferior al Mureşului unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cursul superior al Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2018 ora 07.00 – 17.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Jiului, Argeşului,  râurile din bazinul hidrografic Siret (cu excepţia cursurilor inferioare ale Sucevei, Putnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Siret, şi bazinele superioare ale Oltului şi Ialomiţei unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuș și Bistrița, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval. Mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul Trotușului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2018 ora 07.00 – 13.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2018 ora 07.00 – 12.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Jiu și Argeș și cursul inferior al Timișului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Bega și cursul mijlociu și inferior al Timișului, unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2018 ora 07.00 – 09.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2018 ora 07.00 – 08.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului  Alb şi Mureşului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2018 ora 07.00 – 07.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Crişului Repede, Crişului Negru şi Crişului  Alb şi cursul inferior al Mureşului (sector (Săvârşin – Nădlac), unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2018 ora 07.00 – 06.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Barcăului, Crișurilor și Mureşului (sector (Brănișca – Nădlac), unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2018 ora 07.00 – 05.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Bârzava şi cursul inferior al Mureşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2018 ora 07.00 – 04.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Prutul, Bârzava şi cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2018 ora 07.00 – 03.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş şi Bârzava şi cursul superior al Prutului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2018 ora 07.00 – 02.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2018 ora 07.00 – 01.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișuri, Arieș și cursul superior și mijlociu al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2018 ora 07.00 – 31.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, unde au fost în scădere precum şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2018 ora 07.00 – 30.10.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișuri, Arieș, Târnave, cursul Mureșului, bazinele inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2018 ora 07.00 – 29.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeului şi Izei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2018 ora 07.00 – 28.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeului şi Izei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2018 ora 07.00 – 27.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Crişului Alb, Mureșului, Timișului și Bârzavei. Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2018 ora 07.00 – 26.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Arieșului, Timișului și pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2018 ora 07.00 – 25.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2018 ora 07.00 – 24.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, pe cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, cursul superior al Arieşului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2018 ora 07.00 – 23.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza şi bazinele superioare ale râurilor Someș și Jiu unde au fost în scădere. Pe cursul mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.10.2018 ora 07.00 – 22.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale râurilor Someș, Timiș...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.10.2018 ora 07.00 – 21.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, bazinele superioare ale râurilor Someș, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.10.2018 ora 07.00 – 20.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul râului Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2018 ora 07.00 – 19.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul râului Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2018 ora 07.00 – 18.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând bazinul hidrografic Someșul Mic, cursul mijlociu și inferior al Arieșului şi cursul mijlociu al Mureșului (pe sectorul Branișca  –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2018 ora 07.00 – 17.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someșului (sector Ulmeni – Satu Mare), unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2018 ora 07.00 – 16.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului și cursul superior al Siretului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2018 ora 07.00 – 15.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2018 ora 07.00 – 14.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând bazinul hidrografic al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2018 ora 07.00 – 13.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Alba Iulia – Arad), unde au fost în creștere prin propagare. Debitele se situează la valori cuprinse între...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2018 ora 07.00 – 12.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul mijlociu si...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.10.2018 ora 07.00 – 11.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Prutul, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2018 ora 07.00 – 10.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.10.2018 ora 07.00 – 09.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râul Prut, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2018 ora 07.00 – 08.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.10.2018 ora 07.00 – 07.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Vişeul, Iza, Mureşul şi cursul superior al Bistriţei unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.10.2018 ora 07.00 – 06.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi cursul superior al Bistriţei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.10.2018 ora 07.00 – 05.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul mijlociu al Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2018 ora 07.00 – 04.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Arieș, cursurile mijlocii ale Someșului (sector Beclean – Dej) și Mureșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.10.2018 ora 07.00 – 03.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi cele din bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.10.2018 ora 07.00 – 02.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinul superior al Bistriței,...

Noutăți Noutăți