Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.07.2019 ora 07.00 – 19.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bega inferioară, cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.07.2019 ora 07.00 – 19.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2019 ora 07.00 – 18.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someş şi Mureş unde au fost în creștere ca urmare a propagării. Debitele se situează în general la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2019 ora 07.00 – 17.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Lăpuș, Crișul Alb, Târnava Mare, Bârzava, Ialomița (sector Siliștea Snagovului-Coșereni), Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2019 ora 07.00 – 16.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Arieș, Târnave, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.07.2019 ora 07.00 – 15.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnava Mică, Suceava, Bistriţa, Trotuş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.07.2019 ora 07.00 – 14.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Oltului, cursurile inferioare ale Ialomiţei şi Prahovei şi cursul superior al Prutului unde au fost ȋn scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.07.2019 ora 07.00 – 13.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2019 ora 07.00 – 12.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Barcău, bazinele superioare ale Izei, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2019 ora 07.00 – 11.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Arieş, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret, cursul superior al Turului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2019 ora 07.00 – 10.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, Vedea şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staționare, precum şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2019 ora 07.00 – 09.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzău, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost în general...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.07.2019 ora 07.00 – 08.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crişul Alb, Bega, Moraviţa, Nera, Cerna, Cibin, Lotru, cursurile superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2019 ora 07.00 – 07.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Mureș, Prahova și Ialomița, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2019 ora 07.00 – 06.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, bazinul superior al Ialomiţei, în scădere pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2019 ora 07.00 – 05.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței și cele din Dobrogea unde au fost în general...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2019 ora 07.00 – 04.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Siret, bazinele superioare ale Someșului, Crișului Repede,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2019 ora 07.00 – 03.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2019 ora 07.00 – 01.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Târnava Mica, Bârzava, Moravița, Caraș și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare și râul Prut pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2019 ora 07.00 – 30.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând unele râuri din Dobrogea, bazinul superior al Argeșului și bazinul mijlociu al Oltului, unde au fost relativ staționare și cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2019 ora 07.00 – 02.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2019 ora 07.00 – 29.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Cernei, Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Bârladului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursurile inferioare ale: Turului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2019 ora 07.00 – 28.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bistriţa, Bârlad, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2019 ora 07.00 – 27.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Vedei și Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2019 ora 07.00 – 26.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Călmățui, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursul superior al Oltului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2019 ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Vedea, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2019 ora 07.00 – 23.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Someșul Mare, Târnava Mare, Râul Negru, Buzău, Bistrița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Timiș,  Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2019 ora 07.00 – 21.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Suceava, Buzău, bazinele superioare ale Begăi şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caras,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2019 ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Caraș, Nera, Cerna, Târnava Mare, Cibin, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2019 ora 07.00 – 18.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Crișul Repede, Moravița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.06.2019 ora 07.00 – 17.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Barcău, Crişul Repede, Târnava Mare, bazinele superioare ale Someşului, Crasnei, Crişului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2019 ora 07.00 – 16.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Izolat s-au produs...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2019 ora 07.00 – 15.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare, bazinul superior și mijlociu al Târnavei Mari, bazinul mijlociu și inferior al Arieșului unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2019 ora 07.00 – 14.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Buzăului, cursul mijlociu al Someşului şi cursurile inferioare ale Bârzavei şi Vedei, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișului Negru, Arieșului și Bârzavei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Vedea și Neajlov unde au fost în creştere, precum şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Buzău, Rm. Sărat, Putna,  afluenții Oltului mijlociu, și bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2019 ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Vedei, unele râuri din bazinele inferioare ale Oltului (în special Olteț)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2019 ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului, cursurile superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei, cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2019 ora 07.00 – 08.06.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinul Jijiei şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega Veche, Bega, Moravița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2019 ora 07.00 – 06.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Negru, Bega Veche, Bega, Timiş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, cursul Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creşetere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.06.2019 ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița, Vedea, Buzău, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2019 ora 07.00 – 02.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someșul Mare, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.05.2019 ora 07.00 – 01.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuş, Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2019 ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Buzău, Argeş superior şi mijlociu unde au fost în scădere,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.05.2019 ora 07.00 – 30.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega, Pogăniș, Bârzava, Cerna,...