Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2017 ora 07.00 – 19.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Argeș, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat și Buzău,  unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței, pe Sabar, pe unii afluenți ai Jiului (Jilț, Amaradia, Raznic) și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Iara, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), Olt (Homorod, Covasna, Turcul, R. Negru, Cungrişoara, Beica, Mamu), pe Tur, Crasna, Bistra, Râul Doamnei, Lotru, Siret (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2017 ora 07.00 – 29.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2017 ora 07.00 – 28.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, bazinul superior al Argeșului și bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2017 ora 07.00 – 27.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2017 ora 07.00 – 26.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul şi râurile din bazinele: Jiu, Olt, Ialomita, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Moldova şi alfuenţii Prutului superior unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2017 ora 07.00 – 25.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someș, Mureș, Prut, cursul mijlociu al Timișului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2017 ora 07.00 – 23.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crişuri, Bistriţa, Trotuş şi bazinele superioare ale Oltului, Bistriţei şi Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2017 ora 07.00 – 22.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Rm. Sărat, Putna, Someş superior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2017 ora 07.00 – 21.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Trotuşului unde au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2017 ora 07.00 – 20.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Alb, Târnavelor, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Moldovei, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2017 ora 07.00 – 19.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siretului, Prutului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, precum si pe cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2017 ora 07.00 – 18.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Mureş (exceptând Târnavele), Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.06.2017 ora 07.00 – 17.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Turului și Lăpușului, cursurile inferioare ale Mureșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2017 ora 07.00 – 16.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Olt superior şi pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2017 ora 07.00 – 15.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bistriţa, Bârlad, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi cele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2017 ora 07.00 – 14.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând cursul său inferior), Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad şi cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2017 ora 07.00 – 13.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Arad – Nădlac) și cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2017 ora 07.00 – 12.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), Bârzavei, Moraviței și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2017 ora 07.00 – 11.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Moraviţa unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi numai datorită propagarii s-au înregistrat...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2017 ora 07.00 – 10.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând Siretul, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Oltului şi Moldovei, cursurile inferioare ale Barcăului, Crişurilor şi Buzăului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2017 ora 07.00 – 09.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna și bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2017 ora 07.00 – 08.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (sector Arad – Nădlac) și Târnavelor, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.06.2017 ora 07.00 – 07.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Arieş, Bega, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2017 ora 07.00 – 06.06.2017 ora 07.00

 Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe Barcău, Suceava şi pe râurile din bazinele superioare ale râurilor: Crişul Repede, Jiu, Moldova şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.06.2017 ora 07.00 – 05.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Bârlad, cele din Dobrogea și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.06.2017 ora 07.00 – 04.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Bârlad, cele din Dobrogea, afluenţii Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.06.2017 ora 07.00 – 03.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Bârlad, afluenţii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2017 ora 07.00 – 02.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Barcăul, Mureşul, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuşul, Putna, Rm. Sărat, Buzăul şi cursul inferior al Someşului unde au fost în scădere şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.05.2017 ora 07.00 – 01.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Timișului, afluenții Prutului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.05.2017 ora 07.00 – 31.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Caraşul, Nera, Cerna şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare şi cursul mijlociu şi inferior al Siretului unde au fost în creştere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.05.2017 ora 07.00 – 30.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.05.2017 ora 07.00 – 29.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului, Olteţului, Oltului, Vedei, Neajlovului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi cursul superior şi mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.05.2017 ora 07.00 – 28.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Motru, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Târnavelor, Jiului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.05.2017 ora 07.00 – 27.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2017 ora 07.00 – 26.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Alb, cursurile superioare şi mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.05.2017 ora 07.00 – 25.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2017 ora 07.00 – 24.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Timișului și bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2017 ora 07.00 – 23.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuș, Putna, Rm. Sărat, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2017 ora 07.00 – 22.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinul Vişeului unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2017 ora 07.00 – 21.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Târnava Mare, Târnava Mică, Vedea, Argeş, bazinul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2017 ora 07.00 – 20.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2017 ora 07.00 – 19.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului şi Timișului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2017 ora 07.00 – 18.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general ȋn scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost ȋn creştere prin propagare. Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2017 ora 07.00 – 17.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe Arieş, Moraviţa, pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, în bazinul mijlociu şi inferior al Jiului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2017 ora 07.00 – 16.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Moravița, Buzău, Siret, Bârlad, Prut, cursul mijlociu și inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2017 ora 07.00 – 15.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Bârzava, Prut, Buzău, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2017 ora 07.00 – 14.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Jiului, râurile din bazinul inferior al Oltului, cele din bazinele Vedea,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.05.2017 ora 07.00 – 13.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând cursul superior al Bistriței),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.05.2017 ora 07.00 – 12.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârladului unde au fost staţionare şi cursurile inferioare ale Mureșului, Vedei, Argeșului, Sabarului, Dâmboviței, Prahovei și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2017 ora 07.00 – 11.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul superior și mijlociu al Vedei, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, cursurile mijlocii și...