Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare pe majoritatea râurilor și în eliminare în bazinele hidrografice Tur, Lăpuș și Crișul Alb. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia, Bistrița – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Uz – Cremenea. 
Curg sloiuri de gheață pe râul Prut la stația hidrometrică Oancea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2020 ora 07.00 – 04.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în creştere uşoară, ca urmare a cedării...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2020 ora 07.00 – 03.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în scădere ușoară. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2020 ora 07.00 – 02.12.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, cursurile Mureșului, Bistriței, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2020 ora 07.00 – 01.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Neajlovului, Ialomiţei, cursul inferior al Buzăului şi cele din Dobrogea, unde au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2020 ora 07.00 – 30.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Buzăului, cursul inferior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2020 ora 07.00 – 29.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în ușoară scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente s-au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2020 ora 07.00 – 28.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile dn bazinul Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Sucevei și cursul superior al Siretului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2020 ora 07.00 – 27.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Timișului, unde au fost în creștere prin propagare.  Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2020 ora 07.00 – 26.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu al Timișului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinul hidrografic al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2020 ora 07.00 – 25.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Trotuş unde au fost în scădere uşoară. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2020 ora 07.00 – 24.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Crișul Negru, Nera, Cerna și Trotuş, cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului și Bârzavei și cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2020 ora 07.00 – 23.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Trotuşului şi Buzăului şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere. Formaţiunile de gheață (gheaţă la maluri şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2020 ora 07.00 – 22.11.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Oltului, cursul inferior al Someșului Mic, cursul superior al Someșului și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2020 ora 07.00 – 21.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Mici creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din nordul, centrul şi vestul ţării, ca urmare a precipitaţiior căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2020 ora 07.00 – 20.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar) și cursurile inferioare ale Mureșului (sector Arad – Nădlac) și Timișului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2020 ora 07.00 – 19.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (sector Arad – Nădlac), Ialomiței și Siretului, unde au fost în creștere prin propagare. Creșteri izolate de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2020 ora 07.00 – 18.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Buzăului și Trotușului, bazinul superior și mijlociu al Moldovei și cursurile inferioare ale Mureșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2020 ora 07.00 – 17.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2020 ora 07.00 – 16.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare . Pe cursurile râurilor Someșul Mic, Crișul Alb, Timiș, Bistra, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2020 ora 07.00 – 15.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului şi Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe cursul Timişului, cursurile mijlocii şi inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2020 ora 07.00 – 14.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, Timişului, cursul inferior al Ialomiței și râurile din Dobrogea, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2020 ora 07.00 – 13.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au produs, izolat,  pe unele râuri din bazinul superior al Timişului ca urmare a precipitaţiilor (slabe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2020 ora 07.00 – 12.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Timișului și cursurile Someșului, Crișului Negru și Crișului Alb unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2020 ora 07.00 – 11.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2020 ora 07.00 – 10.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Putna, Moldova, Suceava, cursul inferior al Mureșului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2020 ora 07.00 – 09.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Buzău, Putna, Suceava, Moldova şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2020 ora 07.00 – 08.11.2020 ora 07.00

    Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri,  Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2020 ora 07.00 – 07.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Buzău, în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2020 ora 07.00 – 06.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Buzău, bazinul superior al Oltului, cursul Mureșului și cursul mijlociu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2020 ora 07.00 – 05.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2020 ora 07.00 – 04.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Iza, Someșul Mare, Arieș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2020 ora 07.00 – 03.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Arieș, afluenții Mureșului aval s.h. Alba Iulia, bazinele superioare ale Vișeului, Izei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2020 ora 07.00 – 02.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crișul Repede, Nera, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2020 ora 07.00 – 01.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2020 ora 07.00 – 31.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele Vedea, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2020 ora 07.00 – 30.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mic, bazinele superioare ale: Vișeului, Izei, Turului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2020 ora 07.00 – 29.10.2020 ora 07.00

Debitele au în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Ialomița, cursul Someșului Mic, Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2020 ora 07.00 – 28.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Ialomiţa (exceptând cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2020 ora 07.00 – 27.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2020 ora 07.00 – 26.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Crasna, Barcău, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2020 ora 07.00 – 25.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul Someșului, Timișului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Jiului, unde au fost în scădere.  Creșteri mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2020 ora 07.00 – 24.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crişuri, Jiu şi cursul inferior al Someşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2020 ora 07.00 – 23.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.10.2020 ora 07.00 – 22.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mic), Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş, Bârzava, Moraviţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.10.2020 ora 07.00 – 21.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crasna, Barcău, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea, unde au fost staționare. Pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.10.2020 ora 07.00 – 20.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş, Ialomiţa și cele din Dobrogea unde au fost staționare. Pe cursul superior şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2020 ora 07.00 – 19.10.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Mureș (fără Arieș), Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Bârlad, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2020 ora 07.00 – 18.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu şi Tur şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2020 ora 07.00 – 17.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Someș, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și  bazinul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2020 ora 07.00 – 16.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și cele din Dobrogea unde au fost staționare şi cursul mijlociu al Mureşului...

Noutăți Noutăți