Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2020 ora 07.00 – 11.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Prut la stația hidrometrică Stânca Aval și sectorul Oancea – Șivița unde au fost în creștere datorită deversărilor controlate, respectiv propagării și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Crișului Repede, Jiului, pe cursurile Siretului și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Mureșului, cursul mijlociu și inferior ale Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+34) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+52)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Stânca Aval (300+74)-jud.BT, Prut – Şiviţa (435+3) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2020 ora 07.00 – 22.05.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, cursul principal al Oltului și afluenții săi aval de Lotru, cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2020 ora 07.00 – 21.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Vedea, Suceava, Jijia şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2020 ora 07.00 – 20.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul râului Cerna, cursurile inferioare ale râurilor: Arieș, Mureș (sector Radna – Nădlac), Bârzava, Prut (aval Fălciu) unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2020 ora 07.00 – 19.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Mureș (sector Brănișca – Săvârșin) și Prut, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2020 ora 07.00 – 18.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș și cursul inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2020 ora 07.00 – 17.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bistriţa, Buzău, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Argeşului şi cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2020 ora 07.00 – 16.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cele din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2020 ora 07.00 – 15.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Cerna, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Timișului și Nerei, unde au fost în creștere ușoară ca urmare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2020 ora 07.00 – 14.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Siret și cursul superior şi inferior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.05.2020 ora 07.00 – 13.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare exceptând râurile din bazinele Siret (exceptând râurile din bazinul Bistriţei), Prut, bazinele superioare ale Oltului şi Ialomiţei şi cursurile inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.05.2020 ora 07.00 – 12.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și râurile din Dobrogea unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2020 ora 07.00 – 11.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursul inferior Mureşului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2020 ora 07.00 – 10.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând cursul mijlociu al Mureşului, Prutului şi cursul superior și mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2020 ora 07.00 – 09.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere prin propagare pe Siret, cursul inferior al Someşului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursul superior al Prutului, staţionare pe râurile din bazinele Vedea, Argeş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.05.2020 ora 07.00 – 08.05.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău, bazinul superior al Oltului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2020 ora 07.00 – 07.05.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Negru, Suceava, pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2020 ora 07.00 – 06.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crasna, Mureș, cursul principal al Someșului, cursul inferior al Turului, Jiului, Oltețului, Vedei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2020 ora 07.00 – 05.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.05.2020 ora 07.00 – 04.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane înalte şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.05.2020 ora 07.00 – 03.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Crişul Negru, Crişul Alb, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Suceava, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.05.2020 ora 07.00 – 02.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane înalte şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.04.2020 ora 07.00 – 01.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval,  cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane înalte şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2020 ora 07.00 – 30.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Arieș, bazinul superior și mijlociu al Crișului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2020 ora 07.00 – 29.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Arieș, bazinele superioare ale Someșului Mic, Barcăului și Crișului Repede, cursul inferior al Mureșului (sector...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.04.2020 ora 07.00 – 28.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Izolat s-au înregistrat mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2020 ora 07.00 – 27.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare şi cursul superior al Bistriţei unde au fost în scădere uşoară. Izolat s-au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2020 ora 07.00 – 26.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Bârzava, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului și cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2020 ora 07.00 – 25.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Jiului, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor, Mureșului (sector Brănișca – Radna), Timișului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2020 ora 07.00 – 24.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în creștere ușoară ca urmare a propagării. Pe cursul superior și mijlociu al Bistriței și pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2020 ora 07.00 – 23.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Buzău şi cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului (sectorul Oroftiana- Rădăuți) unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2020 ora 07.00 – 22.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Crișul Alb, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Timișului, Bistriței, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2020 ora 07.00 – 21.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin – Nădlac) și cursul superior al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2020 ora 07.00 – 20.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Buzăului, cursul Trotușului și cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2020 ora 07.00 – 19.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Vişeul unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul inferior al Jiului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2020 ora 07.00 – 18.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2020 ora 07.00 – 17.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Moldovei, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Sucevei şi Buzăului, cursurile superioare ale Siretului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2020 ora 07.00 – 16.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mic, Siretului și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei. Barcăului, Crișului Negru și Crișului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2020 ora 07.00 – 15.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu şi bazinul superior al Bistriţei, unde au fost în ușoară creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2020 ora 07.00 – 14.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului, Bârzavei, Carșului, Nerei, Cernei și Jiului unde au fost în ușoară scădere. Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2020 ora 07.00 – 13.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Jiului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe cursul mijlociu şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2020 ora 07.00 – 12.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului, superior al Mureșului și cursul superior și mijlociu al Buzăului și Prutului unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2020 ora 07.00 – 11.04.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someşului unde au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Izolat, s-au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2020 ora 07.00 – 10.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Mureșului și Bistriței...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2020 ora 07.00 – 09.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2020 ora 07.00 – 08.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2020 ora 07.00 – 07.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2020 ora 07.00 – 06.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Nera, Cerna, Olt, Vedea, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2020 ora 07.00 – 05.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Motru, Buzău, Bistrița, Suceava, cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și cursul superior al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2020 ora 07.00 – 04.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând pe râurile din bazinul superior al Moldovei și Bistriţei unde au fost în creştere ușoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2020 ora 07.00 – 03.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul superior al Bistriţei unde au fost în creştere datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri