Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2017 ora 07.00 – 27.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe râurile din bazinul hidrografic Trotuş.
Pe cursul superior al Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unele râuri din bazinul Jiului, unii afluenți ai Oltului inferior şi bazinul superior al Argeşului.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ şi opt ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr. 1 din 27.06.2017, până la ora 15:00.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.05.2017 ora 07.00 – 08.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Arieș, Gilort, Olteț,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2017 ora 07.00 – 07.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul hidrografic Someșul Mare, bazinele inferioare ale Oltețului, Oltului, Vedei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2017 ora 07.00 – 06.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile: Vişeu, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Târnava Mică, cursurile superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2017 ora 07.00 – 05.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Barcău, Crişuri, Bega, Jiu, Vedea, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.05.2017 ora 07.00 – 04.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mic, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede și Arieșului, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.05.2017 ora 07.00 – 03.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.05.2017 ora 07.00 – 02.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior şi mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.04.2017 ora 07.00 – 01.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Crasna, Barcău, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi cursul mijlociu al Mureşului (sector Alba...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2017 ora 07.00 – 30.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2017 ora 07.00 – 29.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Cerna, Jiu, cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului şi cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.04.2017 ora 07.00 – 28.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Siretului şi cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2017 ora 07.00 – 27.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului şi afluenţii săi unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2017 ora 07.00 – 26.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile: Siret, Moldova, Bistrița, Trotuş, Buzău, cursurile inferioare ale Ialomiței și Bârladului și afluenții Oltului superior, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2017 ora 07.00 – 25.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râul Siret, Mureşul (sectorul Ocna Mureş-Gelmar), Trotuşul, Putna, cursul superior al Prutului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Barcău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2017 ora 07.00 – 24.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Siret (exceptând cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2017 ora 07.00 – 23.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Siret, Prut, Neajlov,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2017 ora 07.00 – 22.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2017 ora 07.00 – 21.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2017 ora 07.00 – 20.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor însemnate cantitativ înregistrate în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2017 ora 07.00 – 19.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând Buzăul), Prut și râurile din Dobrogea, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2017 ora 07.00 – 18.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere uşoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2017 ora 07.00 – 17.04.2017 ora 07.00

                                                       ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2017 ora 07.00 – 16.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Bârlad şi cursul superior al Oltului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2017 ora 07.00 – 15.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Vişeul, Iza, Someşul, cursurile inferioare ale Bârladului şi Ialomiţei precum şi râurile din bazinul Buzăului şi bazinul superior al Oltului unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2017 ora 07.00 – 14.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş şi Bistriţa superioară, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2017 ora 07.00 – 13.04.2017 ora 07.00

     Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul superior al Buzăului, unde au fost în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2017 ora 07.00 – 12.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Rm. Sărat, cursul Siretului, Bârladul, bazinul Prutului, cursul superior al Buzăului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2017 ora 07.00 – 11.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând Prutul, cursul inferior al Bârladului, râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş unde au fost în scădere uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2017 ora 07.00 – 10.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și râurile din Dobrogea, unde au fost staționare și râurile din bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2017 ora 07.00 – 09.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele mijlocii și inferioare la Crișului Negru, Târnavelor, Bârladului, Jijiei, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2017 ora 07.00 – 08.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Someşul Mic, Siret (exceptând cursurile superioare ale Moldovei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2017 ora 07.00 – 07.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2017 ora 07.00 – 06.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenții Prutului unde au fost în scădere și râurile din bazinele superioare ale Begăi, Timișului și Cernei unde au fost în ușoară creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2017 ora 07.00 – 05.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crișul Repede, Timiș, Moravița, Cerna, bazinele superioare ale Arieșului, Bârzavei, Jiului, Motrului și unii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2017 ora 07.00 – 04.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Crişuri, Mureş şi Prut, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2017 ora 07.00 – 03.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând Bistrița și Bârladul) și râurile din Dobrogea, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2017 ora 07.00 – 02.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Ialomița, Bistrița, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.03.2017 ora 07.00 – 01.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Crasna, Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Jiului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2017 ora 07.00 – 31.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mare şi Someşul Mic), Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând Arieşul), Bârlad...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2017 ora 07.00 – 30.03.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Mureş, Trotuş, Prut, Bârlad şi bazinul superior al Oltului unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2017 ora 07.00 – 29.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul inferior al Oltului și cele din Dobrogea unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.03.2017 ora 07.00 – 28.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Bârladului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2017 ora 07.00 – 27.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul Bârladului şi pe cursul superior al Prutului. Pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2017 ora 07.00 – 26.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Bârladului şi numai prin propagare pe cursul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.03.2017 ora 07.00 – 25.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2017 ora 07.00 – 24.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Arieș, afluenții de dreapta ai Siretului, bazinul superior al Someșului Mic, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.03.2017 ora 07.00 – 23.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.03.2017 ora 07.00 – 22.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Prut, Suceava, Moldova, Bistrița mijlociu și inferior, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2017 ora 07.00 – 21.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Prut, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna și Rm. Sărat, unde au fost staționare. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2017 ora 07.00 – 20.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crişuri,...

Noutăți Noutăți