Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2017 ora 07.00 – 11.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe Someş, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb şi pe cursurile inferioare ale Turului şi Lăpuşului.
Pe râurile din bazinele: Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Siret şi Prut debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri şi sectoare de râu din bazinele Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râul Tur la staţiile hidrometrice: Călinești Oaș (350+10)-jud. SM și Turulung (360+38)-jud. SM (sector îndiguit)
- COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+20)-jud. SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30 şi 90% din mediile lunare multianuale exceptând râurile din bazinele: Someş, Crişuri, Mureş (exceptând unii afluenţi ai cursului său inferior), Ialomiţa, Suceava, Buzău, Putna, cursul inferior al Moldovei şi unii afleunţi ai Trotuşului unde se situează peste aceste valori.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat in bazinele superioare ale Bistriţei şi Mureşului, s-au menţinut fără modificări importante.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.10.2017 ora 07.00 – 22.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Vișeului, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.10.2017 ora 07.00 – 21.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.10.2017 ora 07.00 – 20.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2017 ora 07.00 – 19.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2017 ora 07.00 – 18.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului (sector Acmariu – Nădlac) și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2017 ora 07.00 – 17.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2017 ora 07.00 – 16.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2017 ora 07.00 – 15.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Negru, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2017 ora 07.00 – 14.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Buzău, Rm. Sărat, Putna, bazinul superior al Oltului, cursurile inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2017 ora 07.00 – 13.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, cursul superior al Oltului (aval Sf. Gheorghe) şi cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.10.2017 ora 07.00 – 12.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Vișeului şi bazinul superior al Someşului unde au fost în creştere uşoară datorită precipitaţiilor căzute în interval şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.10.2017 ora 07.00 – 11.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2017 ora 07.00 – 10.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, cursurile mijlocii și inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.10.2017 ora 07.00 – 09.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2017 ora 07.00 – 08.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.10.2017 ora 07.00 – 07.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Ialomiţa, Buzău, cursul inferior al Jiului şi unii afluenţi ai bazinului superior şi mijlociu al Oltului şi ai...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.10.2017 ora 07.00 – 06.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru, Begăi şi Bârzavei unde au fost în creştere uşoară prin propagare. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.10.2017 ora 07.00 – 05.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Mici creşteri de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor, slabe cantitativ, căzute în interval, s-au înregistrat pe unele râurile mici din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2017 ora 07.00 – 04.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.10.2017 ora 07.00 – 03.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crişului Negru și Crişului Alb unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.10.2017 ora 07.00 – 02.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, cursurile inferioare ale Someşului, Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crişului Negru și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.09.2017 ora 07.00 – 01.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2017 ora 07.00 – 30.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Arieşul, Timişul şi râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Bistriţa, bazinul superior al Prutului şi cursul mijlociu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2017 ora 07.00 – 29.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Moldova, Bistrița, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și cele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2017 ora 07.00 – 28.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2017 ora 07.00 – 27.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.09.2017 ora 07.00 – 26.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Siretul unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din bazinele: Jiu, Olt (exceptând bazinul său superior), Vedea, Argeş, Ialomiţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2017 ora 07.00 – 25.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Sucevei, Moldovei, bazinele inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.09.2017 ora 07.00 – 23.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lapuş, Crasna, Barcău, Bârzava, Cerna. Argeş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2017 ora 07.00 – 22.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, în bazinele mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2017 ora 07.00 – 21.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând Bârladul, bazinele inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței, bazinele mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2017 ora 07.00 – 20.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Mureșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2017 ora 07.00 – 19.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Someşului şi cursurile inferioare ale Someşului Mic, Lǎpuşului, Crasnei şi Crişurilor, unde au fost în creştere prin propagare....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2017 ora 07.00 – 18.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Timiș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2017 ora 07.00 – 17.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare şi se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crişul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.09.2017 ora 07.00 – 16.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile Vișeu, Iza, Crişul Negru, Crișul Alb, Ialomița, cursul inferior al Moldovei, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.09.2017 ora 07.00 – 15.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Crişul Repede, Suceava şi Bistriţa, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2017 ora 07.00 – 14.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Mureşului unde au fost în ușoară scădere. Mici creșteri izolate de niveluri și debite datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2017 ora 07.00 – 13.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, cursul Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere. Mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.09.2017 ora 07.00 – 12.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, cursul superior al Prutului şi cursul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.09.2017 ora 07.00 – 11.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Crișuri, Ialomiţa, bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului, cursul superior al Prutului şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2017 ora 07.00 – 10.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișuri, cursurile inferioare ale Someșului și Crasnei, cursul superior și mijlociu al Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.09.2017 ora 07.00 – 09.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Buzău, Bârlad, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2017 ora 07.00 – 08.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Bistriţei, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.09.2017 ora 07.00 – 07.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Timișului, Bârzavei, Siretului, cursul mujlociu al Mureșului (sector Ocna Mureș – Gelmar) și cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.09.2017 ora 07.00 – 06.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale: Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Siretului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.09.2017 ora 07.00 – 05.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele inferioare ale Vișeului și Izei, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.09.2017 ora 07.00 – 04.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere și râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.09.2017 ora 07.00 – 03.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Repede, Bega, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Jiului, unde au fost în...