Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2019 ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Caraș, Nera, Cerna, Târnava Mare, Cibin, Buzău, Bistrița, Bârlad, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede, Târnavei Mici, bazinele superioare și mijlocii ale Vedei, Argeșului și Prahovei, pe afluenții Prutului și numai prin propagare pe cursurile superioare ale Oltului și Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei și Trotușului.
Pe râurile din bazinele Jiu, bazinele inferioare ale Oltului, Vedei, Argeșului, pe Ialomița, Teleajen și râurile din Dobrogea debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din Maramureș, Moldova și estul Transilvaniei datorită, averselor torențiale, temporar accentuate căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+10)-jud. VS, Prut – Oancea (550)-jud.GL și Prut – Şiviţa  (435+49)-jud.GL;
- COTA DE ATENŢIE râul Lohan la staţia hidrometrică Curteni (200+34)-jud.VS.
În interval au fost emise 9 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  5 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

 Sunt în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 41 din 18.06.2019 și două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2019 ora 07.00 – 30.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinul Jiului, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului şi cursurile inferioare ale Someşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2019 ora 07.00 – 29.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane și propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Mureş, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.04.2019 ora 07.00 – 28.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2019 ora 07.00 – 27.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Izei, Lăpușului, Someșului, Bistriței și cursul inferior al Prutului (sector aval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2019 ora 07.00 – 26.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând bazinele Bistriţei, Buzăului şi Bârladului) şi Prutul, unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2019 ora 07.00 – 25.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Crişurilor, Siretului (exceptând bazinul Bistriţei), Jiul, cursul superior al Prutului unde au fost în scădere,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2019 ora 07.00 – 24.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2019 ora 07.00 – 23.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinele hidrografice ale râurilor Tur și pe Târnave, pe cursurile superioare ale Someșului și Mureșului, cursurile mijlocii ale Timișului și Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2019 ora 07.00 – 22.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Moldovei (amonte Gura Humorului), unii afluenţi ai Bistriţei (Bistricioara, Cuejdiu, Cracău) şi  râurile din bazinul Trotuşului unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2019 ora 07.00 – 21.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Bârlad, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului precum şi râurile din Dobrogea unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2019 ora 07.00 – 20.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bașeu, Jijia, Bahlui, Putna, Buzău unde au fost în creștere datorită prcipitațiilor căzute în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2019 ora 07.00 – 19.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova,  Bistriţa (bazin mijlociu şi inferior), Trotuş, Putna, Jijia, pe cursul Siretului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2019 ora 07.00 – 18.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile superioare ale Siretului, Prutului, cursul inferior al Prutului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2019 ora 07.00 – 17.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret (exceptând râurile din bazinele: Bistriţa, Trotuş, Bârlad, Putna şi Buzău) şi Prut (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2019 ora 07.00 – 16.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Timișului, Prutului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2019 ora 07.00 – 15.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere cu excepția râurilor din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Cerna, Olteț, Vedea, bazinul superior al Bârladului, bazinele mijloci și inferioare ale Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2019 ora 07.00 – 14.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2019 ora 07.00 – 13.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Someş (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2019 ora 07.00 – 12.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2019 ora 07.00 – 11.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2019 ora 07.00 – 10.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Nera, Cerna, Ialomița, Bistrița, bazinul superior și mijlociu al Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2019 ora 07.00 – 09.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Putna, cursul Someşului, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2019 ora 07.00 – 08.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Alb, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, cursul  mijlociu și inferior al Crișului Negru și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2019 ora 07.00 – 07.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Arieș, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mic, Crișului Negru, Mureșului, Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2019 ora 07.00 – 06.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2019 ora 07.00 – 05.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Putna, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul superior şi inferior al Prutului unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2019 ora 07.00 – 04.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, excedptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Arieș, Târnave, Buzău, Putna, bazinul superior al Mureșului și cursul Prutului unde au fost în scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2019 ora 07.00 – 03.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Cerna, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2019 ora 07.00 – 02.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Târnava Mică, bazinul mijlociu și inferior al Vișeului, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.03.2019 ora 07.00 – 01.04.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Timişul, bazinul superior al Jiului, cursul superior Oltului, cursul inferior al Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2019 ora 07.00 – 31.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul superior al Oltului, cursul Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2019 ora 07.00 – 30.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, Moldova, cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2019 ora 07.00 – 29.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Someșul Mic, Bârzava, Moravița, Caraș, Vedea, Argeș, Bârlad, Moldova, bazinul mijlociu și inferior al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.03.2019 ora 07.00 – 28.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Suceava, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2019 ora 07.00 – 27.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Bistriţa, Buzău, râurile din bazinul superior şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2019 ora 07.00 – 26.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Moldovei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.03.2019 ora 07.00 – 25.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş (fără Arieş), Jiu superior,  Olt superior, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna şi Trotuş unde au fost în scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.03.2019 ora 07.00 – 23.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea și cele din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, Bârlad, bazinul superior al Trotușului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.03.2019 ora 07.00 – 22.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Rm. Sărat, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Ialomiței și Prutului, cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor, Jiului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2019 ora 07.00 – 20.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.03.2019 ora 07.00 – 19.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.03.2019 ora 07.00 – 18.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza,  pe cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.03.2019 ora 07.00 – 17.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagarării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.03.2019 ora 07.00 – 16.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vedea, Argeş şi Ialomiţa, afluenţii Jiului, cei ai Oltului inferior, Bârladului şi Prutului şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2019 ora 07.00 – 15.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Vedea, Ialomița, bazinul inferior al Argeșului și râurile din Dobrogea unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2019 ora 07.00 – 14.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Bârzava și cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), Timiș și Jiu, unde au fost în creştere prin propagare și râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2019 ora 07.00 – 13.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Vedea, cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2019 ora 07.00 – 12.03.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursurile...