Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2017 ora 07.00 – 24.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Siret (exceptând cursurile superioare ale Moldovei şi Bistriţei), Bârlad şi pe cursul Prutului şi datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe Târnave, Nera, Cerna, cursul superior şi cel inferior al Mureşului, cursul superior şi mijlociu al Someşului, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, cele din bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Vişeului, Izei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa şi Caraş, debitele au fost relativ staţionare şi în scadere uşoară pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Bahlui și pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Vinețești (340+26)-jud. VS, Zeletin – Galbeni (270+19)-jud. VN, Sacovăț – Țibana (300+28)-jud. IS, Tutova – Puiești (250+8)-jud. VS, Bârlad - Negrești (500+125)-jud.VS, Bârlad – Bârlad (350+24)-jud.VS, Bârlad – Tecuci (300+25)-jud.GL, Stavnic – Frenciugi (400+8)-jud.IS, Vaslui-Codăeşti (400+52)-jud.VS şi Racova-Puşcaşi (340+24)-VS. 
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 13 din 22.04.2017.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.03.2017 ora 07.00 – 05.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.03.2017 ora 07.00 – 04.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someș, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Buzău, Trotuș, Moldova, Jijia, Bahlui, Prut, cursul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2017 ora 07.00 – 03.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinul Begăi, pe Nera, Suceava, bazinul mijlociu şi inferior al Timişului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.03.2017 ora 07.00 – 02.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Argeş, Ialomiţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.02.2017 ora 07.00 – 01.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Moldova, Putna, Rm....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.02.2017 ora 07.00 – 28.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crișurilor, Argeșului și Ialomiței, unde au fost relativ staționare, unele râuri din bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.02.2017 ora 07.00 – 27.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită propagării pe râurile din bazinele inferioare ale Mureşului şi Ialomiţei şi în general în scădere pe celelalte. Se situează peste: COTA DE INUNDAŢIE râul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2017 ora 07.00 – 26.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită propagării pe Siret, Prut, Arieş, Târnave, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Oltului şi pe cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2017 ora 07.00 – 25.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.02.2017 ora 07.00 – 24.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.02.2017 ora 07.00 – 23.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării, exceptând unii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.02.2017 ora 07.00 – 22.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Călmățui, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Jiului, Ialomiței, Prahovei și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.02.2017 ora 07.00 – 21.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Călmățui, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Jiului, Ialomiței, Prahovei și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2017 ora 07.00 – 20.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Călmățui, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinul superior al Timișului și unele râuri...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2017 ora 07.00 – 19.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi bazinul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere. Creşteri...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2017 ora 07.00 – 18.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Mureşului unde au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.02.2017 ora 07.00 – 17.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș (cu excepția Târnavelor), Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.02.2017 ora 07.00 – 16.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, unde au fost în scădere. Formațiunile de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.02.2017 ora 07.00 – 15.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râurile din bazinul hidrografic Buzău şi în scădere pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.02.2017 ora 07.00 – 14.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut (exceptând cursul lui superior), Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, râurile din Dobrogea, bazinul mijlociu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.02.2017 ora 07.00 – 13.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, râurile din Dobrogea, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.02.2017 ora 07.00 – 12.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Suceava, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei, Bistriței și Prutului, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.02.2017 ora 07.00 – 11.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş şi bazinul inferior al Oltului, unde au fost staționare. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.02.2017 ora 07.00 – 10.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olt inferior și cele din Dobrogea, unde au fost staționare. Pe cursurile inferioare ale Crişului Repede, Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.02.2017 ora 07.00 – 09.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Argeș, Vedea, Olt și cele din Dobrogea, unde au fost staționare. Pe cursurile mijlocii și inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.02.2017 ora 07.00 – 08.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.02.2017 ora 07.00 – 07.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.02.2017 ora 07.00 – 06.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.02.2017 ora 07.00 – 05.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării. Creșteri mai...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.02.2017 ora 07.00 – 04.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării, exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.02.2017 ora 07.00 – 03.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor înregistrate în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.02.2017 ora 07.00 – 02.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără modificări importante,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.01.2017 ora 07.00 – 01.02.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede, Crișului Negru și bazinele Bega și Timiș unde au fost în creștere datorită evoluției...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.01.2017 ora 07.00 – 31.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără modificări importante. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.01.2017 ora 07.00 – 30.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără modificări importante. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.01.2017 ora 07.00 – 29.01.2017 ora 07.00

     Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.01.2017 ora 07.00 – 28.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, Suceava și cursurile inferioare ale Someșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.01.2017 ora 07.00 – 27.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară au fost  în extindere și intensificare,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.01.2017 ora 07.00 – 26.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Trotuşul şi cursul superior al Prutului, unde au fost în uşoarǎ scǎdere. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.01.2017 ora 07.00 – 25.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără modificări importante. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.01.2017 ora 07.00 – 24.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din ţară s-au menținut fără modificări importante. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2017 ora 07.00 – 23.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Mici creșteri de debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat în bazinele superioare ale râurilor Crișul Repede, Crișul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.01.2017 ora 07.00 – 22.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Someşului unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.01.2017 ora 07.00 – 21.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Crişul Negru şi cursul mijlociu şi inferior al Crişului Alb unde, unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de gheață (gheață la maluri,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2017 ora 07.00 – 20.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și bazinul superior al Mureșului, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.01.2017 ora 07.00 – 19.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile Barcău, Crișul Alb, Crișul Negru și Crișul Repede, unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.01.2017 ora 07.00 – 18.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Crișul Negru şi Crişul Alb, unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.01.2017 ora 07.00 – 17.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Crișul Negru, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraşul, Nera și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de gheață...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2017 ora 07.00 – 16.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru și cursul inferior al Mureșului unde au fost în ușoară scădere. Formațiunile de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2017 ora 07.00 – 15.01.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Bârzava, Moravița, Caraș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cursurile inferioare ale...

Noutăți Noutăți