Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2019 ora 07.00 – 20.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Târnava Mică, Nera, Cerna, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Arieșului, Timișului și Carașului și bazinele mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Târnavei Mari și Begăi, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinul Bârladului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Arieș, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Prut, cursul Siretului, bazinul mijlociu și inferior al Buzăului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog) și ai Prahovei (Doftana, Teleajen). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Lotrului, Moldovei, Bistriţei, Trotuș și afluenții Buzăului s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș –sector Toplița - Gălăoaia și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2019 ora 07.00 – 05.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Târnave, Bega Veche, Bega, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2018 ora 07.00 – 31.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei, Siretului, Prutului şi pe cursul inferior al Jiului, unde au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Someșului, cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Negru, Crișul Alb și Mureș (exceptând Târnavele) unde au fost în scădere. Mici creșteri de debite...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită cedării apei din statul de zăpadă şi propagării pe râurile Putna, Rm.Sărat, Bârlad, pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursurile mijlocii ale Jiului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2018 ora 07.00 – 25.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2018 ora 07.00 – 24.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Mureș, Bega...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2018 ora 07.00 – 23.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişuri, Arieş, Bârzava, Moraviţa, cursurile superioare ale: Crasnei, Begăi, Timişului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2018 ora 07.00 – 22.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş superior, Bârzava, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Bârzava, bazinele superioare ale Barcăului și Crișului Repede, unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Mureș, Bega, Timiș și Ialomița, unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Argeşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Buzău şi bazinele superioare şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare pe râurile din vestul, centrul şi estul ţării şi în scădere pe cele din bazinul Buzăului şi din bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2018 ora 07.00 – 17.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinul Olt inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Moravița, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Crișurilor, Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Moldovei și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Crișul Negru și cursul superior al Prutului, debitele au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2018 ora 07.00 – 13.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2018 ora 07.00 – 12.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râul Bega, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului și Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior şi mijlociu al Crişului Repede, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Sucevei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2018 ora 07.00 – 09.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Suceava, bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2018 ora 07.00 – 08.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului, Someşul Mare, Lăpuşul şi cursul superior şi mijlociu al Arieşului unde au fost în creştere uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2018 ora 07.00 – 07.12.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Moldovei unde au fost în creştere uşoară prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2018 ora 07.00 – 06.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râul Suceava, cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi cursul superior al Prutului unde au fost in creştere datorită evoluţiei formaţiunilor de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2018 ora 07.00 – 05.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, evoluției formațiunilor de gheață, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2018 ora 07.00 – 04.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval pe râurile din bazinul hidrografic Barcău, diminuării formațiunilor de gheață pe râurile din bazinele: Someșul Mic,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2018 ora 07.00 – 03.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, cursurile inferioare ale Someșului și Timișului şi bazinul mijlociu al Jiului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2018 ora 07.00 – 02.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Siret şi bazinul mijlociu al Jiului unde au fost în scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2018 ora 07.00 – 01.12.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele hidrografice: Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului Mic, Crişului Alb, Arieşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând bazinele Trotuş şi Bârlad), Prut, pe cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Arieș, Bârzava, Jijia,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând Crişul Negru şi cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului, Arieşului şi Begăi unde au fost în uşoară scădere şi cursul mijlociu şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2018 ora 07.00 – 25.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2018 ora 07.00 – 24.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând Someșul Mic, cursul mijlociu şi inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crişului Alb, Begăi, Timișului şi Bârzavei unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2018 ora 07.00 – 23.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Trotuș, cursul inferior al Someșului și cursul mijlociu și inferior al Timișului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2018 ora 07.00 – 22.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bârzava, Nera şi Cerna, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Oltului, cele din Dobrogea şi pe cursul inferior al Mureşului unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cursul superior al Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2018 ora 07.00 – 17.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Jiului, Argeşului,  râurile din bazinul hidrografic Siret (cu excepţia cursurilor inferioare ale Sucevei, Putnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Siret, şi bazinele superioare ale Oltului şi Ialomiţei unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuș și Bistrița, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval. Mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul Trotușului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2018 ora 07.00 – 13.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri