Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.08.2020 ora 07.00 – 03.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului, în bazinul superior al Ialomiţei, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Mureşul inferior, Bega inferioară, Timişul mijlociu şi inferior, Bârzava, Moraviţa, Cibin, Olteţ, Prahova, pe cursurile superioare ale râurilor Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului, Rm. Sărat, bazinul superior al Jijiei şi bazinul inferior al Putnei.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+21) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.04.2020 ora 07.00 – 25.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Jiului, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor, Mureșului (sector Brănișca – Radna), Timișului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.04.2020 ora 07.00 – 24.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în creștere ușoară ca urmare a propagării. Pe cursul superior și mijlociu al Bistriței și pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2020 ora 07.00 – 23.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Buzău şi cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului (sectorul Oroftiana- Rădăuți) unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.04.2020 ora 07.00 – 22.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Crișul Alb, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Timișului, Bistriței, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2020 ora 07.00 – 21.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin – Nădlac) și cursul superior al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2020 ora 07.00 – 20.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Buzăului, cursul Trotușului și cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.04.2020 ora 07.00 – 19.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Vişeul unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul inferior al Jiului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.04.2020 ora 07.00 – 18.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2020 ora 07.00 – 17.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Moldovei, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Sucevei şi Buzăului, cursurile superioare ale Siretului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2020 ora 07.00 – 16.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mic, Siretului și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei. Barcăului, Crișului Negru și Crișului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2020 ora 07.00 – 15.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu şi bazinul superior al Bistriţei, unde au fost în ușoară creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2020 ora 07.00 – 14.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului, Bârzavei, Carșului, Nerei, Cernei și Jiului unde au fost în ușoară scădere. Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.04.2020 ora 07.00 – 13.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Jiului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe cursul mijlociu şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2020 ora 07.00 – 12.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului, superior al Mureșului și cursul superior și mijlociu al Buzăului și Prutului unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.04.2020 ora 07.00 – 11.04.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someşului unde au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Izolat, s-au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.04.2020 ora 07.00 – 10.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Mureșului și Bistriței...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2020 ora 07.00 – 09.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.04.2020 ora 07.00 – 08.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.04.2020 ora 07.00 – 07.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.04.2020 ora 07.00 – 06.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Nera, Cerna, Olt, Vedea, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.04.2020 ora 07.00 – 05.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Motru, Buzău, Bistrița, Suceava, cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și cursul superior al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2020 ora 07.00 – 04.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând pe râurile din bazinul superior al Moldovei și Bistriţei unde au fost în creştere ușoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2020 ora 07.00 – 03.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul superior al Bistriţei unde au fost în creştere datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi cedării apei din stratul de zăpadă şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2020 ora 07.00 – 02.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Mureș (exceptând Arieșul); Crișuri, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.03.2020 ora 07.00 – 01.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Arieș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Someșului, Bistriței, cursurile inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2020 ora 07.00 – 31.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere ca urmare a propagării. Pe cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2020 ora 07.00 – 30.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Suceava şi cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării. Pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2020 ora 07.00 – 29.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinele mijlocii și inferioare ale Crişului Negru și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.03.2020 ora 07.00 – 28.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, Trotuș, Suceava, afluenții Oltului inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2020 ora 07.00 – 27.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Olteţului şi cursul mijlociu al Jiului, unde au fost în creştere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă.  Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2020 ora 07.00 – 26.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cursul Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.03.2020 ora 07.00 – 25.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș și Caraș unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2020 ora 07.00 – 24.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Crasna, Someșul Mic, Crișul Repede, Timiș, Nera, Jiu, bazinul mijlociu al Mureșului, bazinul inferior al Oltului și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.03.2020 ora 07.00 – 23.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Buzăului şi bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.03.2020 ora 07.00 – 22.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someşul Mare unde au fost în ușoară creștere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2020 ora 07.00 – 21.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Someșul Mic, Barcău, Cerna, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2020 ora 07.00 – 20.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.03.2020 ora 07.00 – 19.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Siret (exceptând Buzăul), Prut (exceptând cursul superior) şi râurile din Dobrogea, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.03.2020 ora 07.00 – 18.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Siret (exceptând Buzăul, Suceava, şi cursul mijlociu al Moldovei), Prut (exceptând cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.03.2020 ora 07.00 – 17.03.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Suceava, Moldova, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul inferior al Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.03.2020 ora 07.00 – 16.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului și cursul inferior al Buzăului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Vedea și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2020 ora 07.00 – 15.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Sucevei şi cursurile inferioare ale Someşului şi Siretului, unde au fost în creştere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2020 ora 07.00 – 14.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret (exceptând Buzăul şi bazinul superior al Bistriţei), Prut și cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2020 ora 07.00 – 13.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2020 ora 07.00 – 12.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.03.2020 ora 07.00 – 11.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.03.2020 ora 07.00 – 10.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.03.2020 ora 07.00 – 09.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2020 ora 07.00 – 08.03.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2020 ora 07.00 – 07.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moraviţa, Jiu, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare...

Noutăți Noutăți