Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.12.2019 ora 07.00 – 15.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Bega Veche, Bega, Buzău și unele râuri din Dobrogea, bazinul superior al Crișului Alb, Bistrița și Prut, cursul superior și inferior al Someșului și bazinul mijlociu al Mureșului unde au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval, propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă și în scădere pe cursul râurilor Someșul Mic, Timiș și Bârzava.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului și Oltului, pe râurile din bazinele Bistriţei, Moldovei, Bârladului, pe afluenţii Prutului superior, au fost în diminuare și ușoară restrângere.
Curge năboi pe Mureș la staţia hidrometrică Gălăoaia.
Podul de gheată se găseşte pe râu Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Crişul Alb, Crişul Negru, Barcău, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Caraş, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), Oltului (Ghimbăşel, Turcu, Hârtibaciu, Cerna) și mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, Motru, unii afluenți ai Oltului (Arpășel, Cârțișoara, Săliște, Lotru, Olănești, Bistrița, Luncavăț, Iminog) și unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.12.2019 ora 07.00 – 15.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Bega Veche, Bega, Buzău și unele râuri din Dobrogea, bazinul superior al Crișului Alb, Bistrița și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2019 ora 07.00 – 14.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Jiului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi bazinul inferior al Oltului, unde au fost în creștere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.12.2019 ora 07.00 – 13.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt inferior, Argeş superior unde au fost în ușoară creștere datorită precipiatţiilor căzute în interval şi propagării. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.12.2019 ora 07.00 – 12.12.2019 ora 07.00

Repede, Târnavei Mici, Bârzavei și cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru și Arieșului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2019 ora 07.00 – 11.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) existente în bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.12.2019 ora 07.00 – 10.12.2019 ora 07.00

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.12.2019 ora 07.00 – 09.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului unde au fost în scădere. Mici creșteri de debite și niveluri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2019 ora 07.00 – 08.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Crișul Negru și cursul mijlociu și inferior al Crișului Repede unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.12.2019 ora 07.00 – 07.12.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Jiu, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2019 ora 07.00 – 06.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Siret şi Prut, unde au fost în scădere.  Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, curgeri de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.12.2019 ora 07.00 – 05.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna, Jiu şi cursul inferior al Ialomiţei unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2019 ora 07.00 – 04.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2019 ora 07.00 – 03.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Bârzava, Bistrița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2019 ora 07.00 – 02.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare.  Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2019 ora 07.00 – 01.12.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale râurilor Bistriţa şi Buzău şi numai prin propagare pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2019 ora 07.00 – 30.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2019 ora 07.00 – 29.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Bârzava, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2019 ora 07.00 – 28.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul Jiului şi bazinul superior al Argeşului, unde au fost în scădere.  Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2019 ora 07.00 – 27.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare exceptând râurile din bazinele: Jiu şi Argeş superior unde au fost în scădere.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2019 ora 07.00 – 26.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Jiu, cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere ușoară.  Creșteri izolate de niveluri și debite ca...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2019 ora 07.00 – 25.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, bazinul superior al Timișului, bazinul inferior al Oltului şi cursul inferior al Bârzavei, unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2019 ora 07.00 – 24.11.2019 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, bazinul superior şi mijlociu al Buzăului, bazinul mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2019 ora 07.00 – 23.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a propagării pe cursurile inferioare ale Jiului şi Ialomiţei, în scădere pe Nera, Trotuş şi bazinele superioare ale Argeşului şi Jiului şi relativ staţionare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2019 ora 07.00 – 22.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Cerna, Jiu, Ialomița, Buzău, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2019 ora 07.00 – 21.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale râurilor:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2019 ora 07.00 – 20.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Trotușului, unde au fost în creştere ușoară prin propagare. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2019 ora 07.00 – 19.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Trotușului, unde au fost în ușoară scădere. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2019 ora 07.00 – 18.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Trotuş unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2019 ora 07.00 – 17.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Jiului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Nera, Cerna, bazinele superioare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2019 ora 07.00 – 16.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului şi pe afluenţii Oltului mijlociu, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2019 ora 07.00 – 15.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Jiu şi bazinele superioare ale Timişului, Nerei şi Argeşului unde au fost în creştere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2019 ora 07.00 – 14.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinul Jiului, bazinele superioare ale Vișeului, Izei și Someșului Mare și bazinul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2019 ora 07.00 – 13.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râul Cerna, cursurile mijloci și inferioare ale Barcăului, Arieșului și Nerei și cursul inferior al Mureșului (aval Brănișca) unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2019 ora 07.00 – 12.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Vişeului şi cursul superior al Jiului, unde au fost în uşoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2019 ora 07.00 – 11.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinul superior al Jiului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. Izolat s-au mai...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2019 ora 07.00 – 10.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Argeșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2019 ora 07.00 – 09.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2019 ora 07.00 – 08.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Bârzavei, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale: Turului, Someşului, Crişurilor, Begăi şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2019 ora 07.00 – 07.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Crasna, Barcău, Crişuri, bazinele mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2019 ora 07.00 – 06.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2019 ora 07.00 – 05.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2019 ora 07.00 – 04.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someşului (cu excepţia Someşul Mic), cursul superior al Bistriţei şi cursurile inferioare ale Vişeului, Izei şi Turului, unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2019 ora 07.00 – 03.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din nord-vestul ţării unde au avut o uşoară tendinţă de creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute şi unii afluenţi ai Oltului inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2019 ora 07.00 – 02.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Arieș, Suceava, Trotuș, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișului Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2019 ora 07.00 – 01.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Arieșului, Bârzavei, cursurile inferioare ale Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2019 ora 07.00 – 31.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele: Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Olt, Buzău, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2019 ora 07.00 – 30.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele: Crişuri, Mureş, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului şi Mureşului şi bazinul superior al Jiului, iar pe celelalte râuri au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2019 ora 07.00 – 29.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2019 ora 07.00 – 28.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Timișului și cursurile inferioare ale Begăi și Bârzavei, unde au fost în scădere. Debitele se situează în general...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2019 ora 07.00 – 27.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș superior,...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri