Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior şi mijlociu al Crişului Repede, cursurile superioare ale Barcăului şi Prutului şi cursul inferior al Moldovei, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Pe cursurile inferioare ale Barcăului şi Crişului Repede, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în diminuare și eliminare, fiind prezente pe râurile din bazinele:  Vişeu, Iza, Mureş superior, Arieş, bazinul superior al Oltului, izolat pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior şi inferior al Prutului, pe Jijia şi afluenţii săi.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior şi mijlociu al Crişului Repede, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Sucevei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2018 ora 07.00 – 09.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Suceava, bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2018 ora 07.00 – 08.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului, Someşul Mare, Lăpuşul şi cursul superior şi mijlociu al Arieşului unde au fost în creştere uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2018 ora 07.00 – 07.12.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Moldovei unde au fost în creştere uşoară prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2018 ora 07.00 – 06.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râul Suceava, cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi cursul superior al Prutului unde au fost in creştere datorită evoluţiei formaţiunilor de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2018 ora 07.00 – 05.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, evoluției formațiunilor de gheață, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2018 ora 07.00 – 04.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval pe râurile din bazinul hidrografic Barcău, diminuării formațiunilor de gheață pe râurile din bazinele: Someșul Mic,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2018 ora 07.00 – 03.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, cursurile inferioare ale Someșului și Timișului şi bazinul mijlociu al Jiului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2018 ora 07.00 – 02.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Siret şi bazinul mijlociu al Jiului unde au fost în scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2018 ora 07.00 – 01.12.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele hidrografice: Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului Mic, Crişului Alb, Arieşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând bazinele Trotuş şi Bârlad), Prut, pe cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Arieș, Bârzava, Jijia,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând Crişul Negru şi cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului, Arieşului şi Begăi unde au fost în uşoară scădere şi cursul mijlociu şi inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2018 ora 07.00 – 25.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2018 ora 07.00 – 24.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând Someșul Mic, cursul mijlociu şi inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crişului Alb, Begăi, Timișului şi Bârzavei unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2018 ora 07.00 – 23.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Trotuș, cursul inferior al Someșului și cursul mijlociu și inferior al Timișului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2018 ora 07.00 – 22.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bârzava, Nera şi Cerna, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2018 ora 07.00 – 20.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Oltului, cele din Dobrogea şi pe cursul inferior al Mureşului unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cursul superior al Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2018 ora 07.00 – 17.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Jiului, Argeşului,  râurile din bazinul hidrografic Siret (cu excepţia cursurilor inferioare ale Sucevei, Putnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Siret, şi bazinele superioare ale Oltului şi Ialomiţei unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuș și Bistrița, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval. Mici...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul Trotușului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2018 ora 07.00 – 13.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2018 ora 07.00 – 12.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Jiu și Argeș și cursul inferior al Timișului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Bega și cursul mijlociu și inferior al Timișului, unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2018 ora 07.00 – 09.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2018 ora 07.00 – 08.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului  Alb şi Mureşului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2018 ora 07.00 – 07.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Crişului Repede, Crişului Negru şi Crişului  Alb şi cursul inferior al Mureşului (sector (Săvârşin – Nădlac), unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2018 ora 07.00 – 06.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Barcăului, Crișurilor și Mureşului (sector (Brănișca – Nădlac), unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2018 ora 07.00 – 05.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Bârzava şi cursul inferior al Mureşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2018 ora 07.00 – 04.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Prutul, Bârzava şi cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2018 ora 07.00 – 03.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş şi Bârzava şi cursul superior al Prutului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2018 ora 07.00 – 02.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2018 ora 07.00 – 01.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișuri, Arieș și cursul superior și mijlociu al Prutului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2018 ora 07.00 – 31.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, unde au fost în scădere precum şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2018 ora 07.00 – 30.10.2018 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișuri, Arieș, Târnave, cursul Mureșului, bazinele inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2018 ora 07.00 – 29.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeului şi Izei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2018 ora 07.00 – 28.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeului şi Izei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2018 ora 07.00 – 27.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Crişului Alb, Mureșului, Timișului și Bârzavei. Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2018 ora 07.00 – 26.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Arieșului, Timișului și pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2018 ora 07.00 – 25.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2018 ora 07.00 – 24.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, pe cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, cursul superior al Arieşului şi pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2018 ora 07.00 – 23.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza şi bazinele superioare ale râurilor Someș și Jiu unde au fost în scădere. Pe cursul mijlociu şi...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri