Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2017 ora 07.00 – 19.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Argeș, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat și Buzău,  unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței, pe Sabar, pe unii afluenți ai Jiului (Jilț, Amaradia, Raznic) și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Iara, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), Olt (Homorod, Covasna, Turcul, R. Negru, Cungrişoara, Beica, Mamu), pe Tur, Crasna, Bistra, Râul Doamnei, Lotru, Siret (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2017 ora 07.00 – 19.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2017 ora 07.00 – 18.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice  Barcău, Crișuri şi cursurile mijlocii și inferioare ale Someşului şi Timișului, unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2017 ora 07.00 – 17.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Repede, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele mijlocii și inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.08.2017 ora 07.00 – 16.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.08.2017 ora 07.00 – 15.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza,  Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, pe afluenţii Oltului mijlociu,  pe  cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2017 ora 07.00 – 14.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile: Vişeu, Iza, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, pe afluenţii Oltului mijlociu şi inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.08.2017 ora 07.00 – 13.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.08.2017 ora 07.00 – 12.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Ialomița, Trotuș, Buzău, Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2017 ora 07.00 – 11.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Trotuș, Buzău, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.08.2017 ora 07.00 – 10.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale Mureşului şi Ialomiţei, unde au fost în creștere prin propagare.  Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.08.2017 ora 07.00 – 09.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Jiu, Olteț, Ialomița, Moldova și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.08.2017 ora 07.00 – 08.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Someșul Mic, Arieș, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2017 ora 07.00 – 07.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.08.2017 ora 07.00 – 06.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Moldova, Bistriţa şi cursul superior al Trotuşului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.08.2017 ora 07.00 – 05.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş (fără Târnave), Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.08.2017 ora 07.00 – 04.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Dâmbovița, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, bazinul mijlociu al Oltului, cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.08.2017 ora 07.00 – 03.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Crișul Negru, Crișul Alb, Ialomița, Buzău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.08.2017 ora 07.00 – 02.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.07.2017 ora 07.00 – 01.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.07.2017 ora 07.00 – 31.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul normalelor lunare) pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.07.2017 ora 07.00 – 30.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Oltului și cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.07.2017 ora 07.00 – 29.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Buzău, Prut, Bârlad, pe cursul Siretului, cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.07.2017 ora 07.00 – 28.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Olt, Ialomiţa, Siret (exceptând bazinele Bârlad, Suceava şi Moldova),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.07.2017 ora 07.00 – 27.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Prahovei, bazinele inferioare ale: Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Jiului, Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2017 ora 07.00 – 26.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.07.2017 ora 07.00 – 25.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lǎpuş, Crasna, Bega, Strei, Moldova, Trotuş, Buzǎu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.07.2017 ora 07.00 – 24.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând: Moldova, Bistriţa şi cursurile superioare ale Barcăului şi Crişurilor unde au fost în creștere uşoară datorită precipitațiilor căzute în interval...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2017 ora 07.00 – 23.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând: Streiul, Trotușul, cursul inferior al Arieșului, bazinul superior al Timișului, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.07.2017 ora 07.00 – 22.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul  superior al  Jiului (sector Iscroni – Sadu), unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2017 ora 07.00 – 21.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Barcău,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2017 ora 07.00 – 20.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Mureșului unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.07.2017 ora 07.00 – 19.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior și mijlociu al Mureșului, cursul superior al Oltului (aval Sfântu Gheorghe) și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2017 ora 07.00 – 18.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna și Barcău, unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2017 ora 07.00 – 17.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău care au fost în creştere uşoară ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2017 ora 07.00 – 16.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului şi cursul superior al Oltului unde au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.07.2017 ora 07.00 – 15.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Crișul Negru, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.07.2017 ora 07.00 – 14.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Târnave, Prahova, bazinele superioare ale Mureșului și Ialomiței, unde au fost în creștere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.07.2017 ora 07.00 – 13.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Târnavelor, Siretului şi afluenţii sǎi de dreapta, afluenţii Prutului, din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2017 ora 07.00 – 12.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând Siretul şi râurile din bazinele: Suceava, Bistriţa (exceptând cursul său mijlociu şi inferior), Trotuş (exceptând cursul său mijlociu şi inferior),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2017 ora 07.00 – 11.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Siret, Prut, cele din Dobrogea şi cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2017 ora 07.00 – 10.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișuri, Neajlov, Ialomița, cursul mijlociu și inferior al Mureșului (sector Alba Iulia –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2017 ora 07.00 – 09.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crişul Repede, bazinul superior al Jiului, unde au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2017 ora 07.00 – 07.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova, Bistriţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2017 ora 07.00 – 06.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2017 ora 07.00 – 05.07.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, cursul superior şi mijlociu al Siretului şi unii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2017 ora 07.00 – 04.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Bârlad și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2017 ora 07.00 – 03.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat și pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2017 ora 07.00 – 02.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Jiului, Oltului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Trotușului, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2017 ora 07.00 – 01.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, bazinul mijlociu al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2017 ora 07.00 – 30.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare şi Bistriţa unde au fost în creştere datorită precpitaţiilor căzute în interval şi...