Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2021 ora 07.00 – 22.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș (exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Târnavelor), Timiș, Moldova, bazinul superior al Jiului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș, bazinul mijlociu al Mureșului, cursul râurilor Sabar, Dâmbovița, Ialomița și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad și pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinul Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2021 ora 07.00 – 22.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș (exceptând râurile din bazinele hidrografice ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2021 ora 07.00 – 21.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Arieș, Târnava Mică, Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2021 ora 07.00 – 20.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu şi Iza, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului, cursul superior al Prutului şi cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2021 ora 07.00 – 19.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Târnave, Suceava, bazinele superioare ale Vișeului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2021 ora 07.00 – 18.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2021 ora 07.00 – 17.09.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, excetând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale Someșului Mare, Crișului Repede și Crișului Negru și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.09.2021 ora 07.00 – 16.09.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Someșului și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb unde au fost în ușoară scădere, iar pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.09.2021 ora 07.00 – 15.09.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând unele râuri din bazinul superior al Buzӑului şi cursul mijlociu al acestuia, bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei, Bistriţei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2021 ora 07.00 – 14.09.2021 ora 07.00

  Debitele au fost, în general staționare, exceptând cursurile: Someșului Mare, Someșului Mic, cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiței (aval s.h. Coșereni) și cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2021 ora 07.00 – 13.09.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnavele, Bega Veche, Moldova, Bistrița, Jijia, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.09.2021 ora 07.00 – 12.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Târnave, Suceava, Moldova, Buzău și Ialomița unde au fost în ușoară scădere.  ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.09.2021 ora 07.00 – 11.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Buzău și Jijia, unde au fost în scădere și cursul inferior al Mureșului (sector Brănișca – Arad), unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2021 ora 07.00 – 10.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Buzăului, cursul Someșului (aval de s.h. Dej), cursul inferior al Mureșului și cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.09.2021 ora 07.00 – 09.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele: Crişul Negru, Mureş, Ialomița, Buzău, Moldova şi afluenții Prutului unde au fost în scădere.  Debitele se situează la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2021 ora 07.00 – 08.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș (exceptând Dâmbovița), Sitna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.09.2021 ora 07.00 – 07.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând cursul inferior al Buzăului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.09.2021 ora 07.00 – 06.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Timiș, Ialomița, Siret (exceptând cursurile inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.09.2021 ora 07.00 – 05.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița (exceptând cursul inferior), Bârlad, Prut, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.09.2021 ora 07.00 – 04.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.09.2021 ora 07.00 – 03.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul superior al Oltului, cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului (sector Săvârșin –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.09.2021 ora 07.00 – 02.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.08.2021 ora 07.00 – 01.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur şi bazinele superioare ale Someşului şi Bistriței unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.08.2021 ora 07.00 – 31.08.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, cele din Dobrogea, cursul mijlociu și inferior al Prutului unde au fost staționare, respectiv cursul mijlociu și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.08.2021 ora 07.00 – 30.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând  râul Bârzava, bazinul mijlociu şi inferior al Timişului, cursurile superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.08.2021 ora 07.00 – 29.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, bazinul superior și cursul inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.08.2021 ora 07.00 – 28.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, bazinul superior al Argeşului, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.08.2021 ora 07.00 – 27.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Jiu, Timiș, Bega și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.08.2021 ora 07.00 – 26.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi Tur, unde au fost în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2021 ora 07.00 – 25.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Mureș unde au fost în general în scădere ușoară și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.08.2021 ora 07.00 – 24.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistriţa şi Trotuş unde au fost în ușoară scădere. Mici creșteri de debite datorită precipitaţiilor...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.08.2021 ora 07.00 – 23.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Lăpușul și cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în ușoară scădere. Mici creșteri de debite datorită averselor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2021 ora 07.00 – 22.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret (cu excepția Bârladului) şi Prut (cu excepția Jijiei), unde au fost în uşoară scădere.  Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.08.2021 ora 07.00 – 21.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Barcău, Crișul Alb, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.08.2021 ora 07.00 – 20.08.2021 ora 07.00

  Debitele au fost staționare pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Soemşul Mic, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea şi in general în scădere pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2021 ora 07.00 – 19.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Ialomița, Argeș, bazinul superior și mijlociu al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2021 ora 07.00 – 18.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Târnave, Cibin, Lotru, Suceava, Moldova, Bistrița, în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2021 ora 07.00 – 17.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş superior şi unii afluenţi ai râului Moldova unde au fost în creştere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.08.2021 ora 07.00 – 16.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Prutului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.08.2021 ora 07.00 – 15.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Trotuș, Arieș, cursurile Prutului și Crișului Alb, cursurile superioare și mijlocii ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2021 ora 07.00 – 14.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Ialomiței, unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.08.2021 ora 07.00 – 13.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Someş - aval  Dej, Trotuș, cursurile inferioare ale Jiului, Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.08.2021 ora 07.00 – 12.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Mureș şi cursul Prutului unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinul Trotuşului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2021 ora 07.00 – 11.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnava Mică și cursul mijlociu și inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.08.2021 ora 07.00 – 10.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general  staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Argeșului, Dâmboviței, Trotușului, Bistriței, Moldovei și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.08.2021 ora 07.00 – 09.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna bazinul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.08.2021 ora 07.00 – 08.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și pe cele din Dobrogea unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2021 ora 07.00 – 07.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinul inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.08.2021 ora 07.00 – 06.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor, cu caracter torențial, căzute în interval şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Siret, Prut, în bazinul superior şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.08.2021 ora 07.00 – 05.08.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someș, Crișul Alb, Bega Veche, Bega, bazinul inferior al Someșului Mic și cursul Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.08.2021 ora 07.00 – 04.08.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi Mureş unde au fost în scădere. Mici creşteri de niveluri şi...