Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2017 ora 07.00 – 11.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe Someş, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb şi pe cursurile inferioare ale Turului şi Lăpuşului.
Pe râurile din bazinele: Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Siret şi Prut debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri şi sectoare de râu din bazinele Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râul Tur la staţiile hidrometrice: Călinești Oaș (350+10)-jud. SM și Turulung (360+38)-jud. SM (sector îndiguit)
- COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+20)-jud. SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30 şi 90% din mediile lunare multianuale exceptând râurile din bazinele: Someş, Crişuri, Mureş (exceptând unii afluenţi ai cursului său inferior), Ialomiţa, Suceava, Buzău, Putna, cursul inferior al Moldovei şi unii afleunţi ai Trotuşului unde se situează peste aceste valori.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat in bazinele superioare ale Bistriţei şi Mureşului, s-au menţinut fără modificări importante.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2017 ora 07.00 – 11.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe Someş, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb şi pe cursurile inferioare ale Turului şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.12.2017 ora 07.00 – 10.12.2017 ora 07.00

              Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.12.2017 ora 07.00 – 09.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2017 ora 07.00 – 08.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.12.2017 ora 07.00 – 07.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crişuri, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomita, Buzău, Rm. Sărat, Putna, pe cele din Dobrogea, pe cursul mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2017 ora 07.00 – 06.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Bistrița, cursul Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.12.2017 ora 07.00 – 05.12.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Vedea, Teleorman, Argeș, Neajlov, Sabar, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2017 ora 07.00 – 04.12.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2017 ora 07.00 – 03.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2017 ora 07.00 – 02.12.2017 ora 07.00

    Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2017 ora 07.00 – 01.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râul Someșul Mic, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2017 ora 07.00 – 30.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, pe cursurile inferioare ale Someşului, Ialomiţei, Prahovei, Siretului, Rm....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2017 ora 07.00 – 29.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele: Vedea,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2017 ora 07.00 – 28.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării, exceptând bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2017 ora 07.00 – 27.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2017 ora 07.00 – 26.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Barcău, Crişuri şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere. Debitele se situează în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2017 ora 07.00 – 25.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului  unde au fost în creştere prin propagare şi cursurile inferioare ale Mureşului şi Trotuşului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2017 ora 07.00 – 24.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Iza, Tur,  Lăpuș, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2017 ora 07.00 – 23.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Crișuri, Bega, bazinele superioare ale Timișului și Jiului, unde au fost în creştere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2017 ora 07.00 – 21.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Ialomiţa şi cursul superior al Jiului unde au fost în scădere. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2017 ora 07.00 – 20.11.2017 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Turul, Someşul Mare, Someşul Mic şi Lăpuşul unde au fost în creştere uşoară datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, iar...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2017 ora 07.00 – 19.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Someşul Mare, în scădere pe râurile din bazinele Tur, Someş (exceptând...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2017 ora 07.00 – 18.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Argeşului şi din bazinul superior al Ialomiţei, în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2017 ora 07.00 – 17.11.2017 ora 07.00

    Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș și Crișuri, unde au fost în scădere. Pe cursul superior al Prutului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2017 ora 07.00 – 16.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş, bazinele superioare şi mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2017 ora 07.00 – 15.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, cursul Someșului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2017 ora 07.00 – 14.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Caraş, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2017 ora 07.00 – 13.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, bazinul superior al Bistriţei şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2017 ora 07.00 – 12.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş şi cursurile  inferioare ale Crişului Negru, Timişului şi Bârzavei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2017 ora 07.00 – 11.11.2017 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2017 ora 07.00 – 10.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Buzăului şi Bârladului, bazinul superior şi mijlociu al Jiului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2017 ora 07.00 – 09.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Trotuşul unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. Debitele se situează în general între 30-90%, mai...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2017 ora 07.00 – 08.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2017 ora 07.00 – 07.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.11.2017 ora 07.00 – 06.11.2017 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crişuri, cursul Mureșului și cursul superior al Oltului, unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2017 ora 07.00 – 05.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crişuri, Suceava, Moldova, Putna, cursurile mijlocii şi inferioare ale Ialomiţei şi ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2017 ora 07.00 – 04.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Prahova, cursurile superioare ale Oltului, Buzăului şi cursul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2017 ora 07.00 – 03.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2017 ora 07.00 – 02.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează în general între 20-90%, mai mari (în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2017 ora 07.00 – 01.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând cursul inferior al Someşului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2017 ora 07.00 – 31.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Târnava Mare, Târnava Mică, Arieş, Nera, Cerna şi pe cursurile inferioare ale Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2017 ora 07.00 – 30.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Trotuș, Suceava, bazinele mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2017 ora 07.00 – 29.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe: Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Olt, Suceava, Trotuş, Buzău, pe cursurile mijlocii  şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2017 ora 07.00 – 28.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Crişuri (exceptând cursurile inferioare ale Crişului Alb şi Crişului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2017 ora 07.00 – 27.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Alb, Jiu, Ialomița și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. În...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2017 ora 07.00 – 26.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Lăpuș, Crasna, Barcău, Mureș (sector Radna – Nădlac), Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2017 ora 07.00 – 25.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Tur, bazinul superior al Izei și cursul inferior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2017 ora 07.00 – 24.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Bârlad, Prut, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Mureşului şi cele din Dobrogea unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2017 ora 07.00 – 23.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai...