Back

ATENŢIONARE HIDROLOGICA NR. 7 DIN 25.01.2021

Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor,  Bucuresti

Ziua/luna/anul: 25.01.2021

Ora: 11:45

Numărul mesajului: 7

Către:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Someş-Tisa, Crişuri, Jiu, Olt.

FENOMENELE VIZATE:

Creşteri de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu situarea nivelurilor peste  COTELE DE APᾸRARE.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:

Tur, Crişul Alb

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 25.01.2021 ora 12:00 – 26.01.2021 ora 12:00

            Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 6 din 22.01.2021 şi Atenţionarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate nr. 1 din 25.01.2021, după cum urmează:

COD GALBEN

            În intervalul 25.01.2021 ora 12:00 – 26.01.2021 ora 12:00 pe râurile din bazinele hodrografice: Tur – sector aval Ac. Călineşti (sector îndiguit) – judeţul Satu Mare, Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad).

            Harta cu codurile se anexează.

            Se menționează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenții de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă.

            Se ridică ȋncepând cu data 25.01.2021 ora 12:00 Atenţionarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

            În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

            Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră."

Intocmit,

Elena ANGHEL

 

Aprobat,

Director  C.N.P.H.

Dr. Marius MӐTREAŢӐ