Back

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Ianuarie 2018

Caracterizarea  lunii  DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna decembrie, prin comparaţie cu luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 56% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 21% dintre acestea. Creşteri ale nivelurilor, cu până la 70 cm, au fost înregistrate în zonele piemontană şi subcarpatică, ȋn câmpiile Jianei, Nedeii, Băileşti, Ilfov, Câlniştea, Râmnic, Titu, Roşiori, Urziceni, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui şi Siret. Scăderi cu până la 30 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn câmpiile Băileşti, Caracal, Gherghiţa, Nana, Moviliţa, Ştefan Vodă.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 51% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 395 cm (Spanţov, Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au înregistrat creşteri de până la 100 cm în aproximativ 68% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Ier, Valea lui Mihai, Arad, Timişoara, precum şi în depresiunile din Dealurile Banatului. Scăderi de nivel de circa 20 de cm sunt ȋnregistrate pe alocuri ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, ȋn câmpiile Arad, Nădlac, Vinga, ȋn aproximativ 45% din forajele monitorizate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 75% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 195 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au crescut cu până la 40 cm în cazul a 60% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Someş, Târnava Mare şi Mică, precum şi în depresiunile Câmpia Turzii, Bârsei, Sibiu şi au scăzut pe alocuri în aproximativ 21%, în lunca Aiudului şi ȋn  depresiunile Făgăraş, Prejmer, Ciuc.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 81% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 240 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au scăzut cu până la 30 cm în cazul a 38% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Siret, Prut, în depresiunile Dorohoi,  Caşin, Tazlău, Hârlău. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri ȋn aproximativ 33% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Bistriţa, Bârlad, Siret, Prut, ȋn zona colinară şi ȋn depresiunile Caşin, Bistriţa-Cracău şi Huşi.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 92% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 300 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna decembrie cu până la 25 cm ȋn circa 78% din punctele de monitorizare şi au crescut ȋn 22%, cu aproximativ 20 de cm. Scăderile de nivel piezometric s-au ȋnregistrat ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Glacisul Măcinului, Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Cernavodă şi Mangaliei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 440 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  IANUARIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna ianuarie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă staţionară în aproximativ 60% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn zona piemontană, în câmpiile Olteniei, Ilfovului, Moviliţei, Titu, Gherghiţei, Urziceni, Râmnicului, Siretului şi ȋn zonele de luncă. Pe alocuri, ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş-Sabar, Ialomiţa şi Călmăţui, ȋn câmpiile Titu, Ploieşti, Râmnicului, Roşiori, ȋn aproximativ 21% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de creştere.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna ianuarie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în cazul a 60% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, în câmpiile Ier, Valea lui Mihai, Arad, Moraviţa, Timişoara, precum şi în depresiunile Baia Mare, Copalnicului, Vad-Oradea, Zalău, Caraş. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea, pe alocuri, o tendinţă staţionară ȋn câmpiile Banloc, Arad, Nădlac, Timişoara şi Vinga, precum şi în depresiunile Făget şi Caransebeş, ȋn aproximativ 37% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna ianuarie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 62% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare, Aiud, Mureş, Deva şi ȋn depresiunile Gheorgheni, Ciuc, Dărmăneşti, Câmpia Turzii, Făgăraş, Prejmer, Sibiu. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de creştere în aproximativ 31% din totalul punctelor de monitorizare situate ȋn luncile Ier, Someşul Mare, Someşul Mic, Târnava Mică şi ȋn depresiunile Gheorgheni şi Jibou.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna ianuarie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 59% din forajele situate în zona colinară şi ȋn zonele depresionare, precum şi ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, Siret, Prut. Nivelurile piezometrice vor manifesta pe alocuri o tendinţă de scădere în acviferele din luncile râurilor Moldova, Bârlad şi Prut, ȋn Colinele Chinejei, Miletin, Podişul Vultureşti, precum şi ȋn depresiunile Dorohoi, Caşin, Neamţ, Bistriţa – Cracău, Tazlău, pentru aproximativ 33% din forajele analizate.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna ianuarie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 33% ȋn Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Gârliciului şi Mangaliei, uşoare creşteri fiind posibile ȋn zona Măcin şi podişurile Cobadin şi Casimcea.


News News

Announcements Announcements