Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.03.2018 ora 07.00 – 22.03.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului şi cursul superior şi mijlociu al Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.
Se vor situa peste: 
-  COTA DE PERICOL
râul Crasna – Domăneşti (550+4)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTA DE INUNDAŢIE râul Crasna la stația hidrometrică Berveni (590+30)-SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+20)-jud.SM Barcău - Sălard (510+25)-jud.BH, Olt – Hoghiz (300+30) - jud.BV, Urlui – Furculești (150+10)- jud.TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din estul și centrul țării se vor menţine fără modificări importante, dar pot apărea şi se vor intensifica curgerile de năboi pe unele râuri şi sectoare de râu, în special pe cele din sudul ţării.


Back

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2018 ora 07.00 – 26.02.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) au fost în extindere și intensificare şi sunt prezente pe majoritatea râurilor din nordul şi estul ţării şi doar izolat în celelalte bazine.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Izvorul Giumălaului - Pojorâta, Bistriţa (sectoul Cârlibaba – Frumosu), Neagra - Gura Negrii, Buzău – Racoviţa, Bârlad – Tecuci, Berheci – Feldioara, Zeletin - Galbeni, Prut (sector Oroftiana – Rădăuţi-Prut), Olt – Sf. Gheorghe, Olteţ – Oteteliş, Cerna – Măciuca, Cotmeana – Ciobani, Vâlsan – Mălureni, R. Doamnei – Dărmăneşti, R. Târgului – Pişcani, Ialomiţa – Târgovişte, Ialomiţa – Băleni, Ialomicioara – Fieni, Vişeu (sectorul Leordina – Bistra), Mara - Vadu Izei, Valea Rea – Huţa Certeze, Bistriţa – Bistriţa, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Crişul Repede – Ciucea, Mureş (sectorul Topliţa – Stânceni), la Glodeni, Topliţa - Topliţa, Răstoliţa – Răstoliţa, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc, Feernic – Şimoneşti, Gâlda – Benic şi Bela Reca - Mehadia.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

News News

Announcements Announcements