Back

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul februarie - aprilie 2018

  1. Râuri interioare:

            În luna februarie 2018 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Arieş, Mureş superior, Olt superior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele Bârladului, Vedei, pe afluenţii Oltului inferior şi pe afluenţii  Prutului (30-50%).

            În luna februarie 2018 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

            În luna martie 2018 regimul hidrologic se va situa sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80%, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş superior, Olt superior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, pe cursul Prutului şi  pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) în bazinele Bârladului, Vedei, pe afluenţii Oltului inferior şi pe afluenţii  Prutului.

În luna aprilie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) în bazinul Bârladului şi pe afluenţii  Prutului.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul februarie - aprilie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Februarie 2018

Martie 2018

Aprilie 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7000

 

8500

 

9500

Q mediu (mc/s)

5300

5800

6700

6500

7900

7500

Q minim (mc/s)

 

4300

 

4000

 

5500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: februarie, martie şi aprilie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


News News

Announcements Announcements