Back

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul ianuarie - martie 2018

  1. Râuri interioare:

            În luna ianuarie 2017 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Bistriţa şi în sub valorile normale (80-100%) pe cele din bazinele hidrografice: Someş, Mureş superior şi mijlociu, Olt superior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe Prutul superior şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

            În luna februarie 2018 regimul hidrologic se va situa sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80%, mai mari (în jurul normalelor lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Mureş superior, Olt superior, Prut superior şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) în bazinele Bârladului şi în bazinul mijlociu şi inferior al Prutului. Cele mai mari valori (peste normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din Maramureş.

            În lunile ianuarie şi februarie 2018 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bistriţa, Mureş superior, Olt superior, Prut superior şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Bârlad şi Prut mijlociu şi inferior.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul ianuarie - martie 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Ianuarie 2018

Februarie 2018

Martie 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

6000

 

8500

Q mediu (mc/s)

4950

5500

5300

4500

6700

6500

Q minim (mc/s)

 

3500

 

3000

 

4000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: ianuarie, februarie şi martie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.

 


News News

Announcements Announcements