Back

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul martie - mai 2018

  1. Râuri interioare:

În luna martie 2018 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Buzău, Ialomiţa, Argeş şi râurile din Dobrogea şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui şi pe râurile din bazinul inferior al Oltului. Cele mai mici valori (30-50%) se vor înregistra pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

                Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, aglomerări de gheţuri) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare în prima jumătate a lunii, putând determina ȋn evoluţia lor variaţii semnificative de niveluri pe unele sectoare de râu.

În luna martie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi pe cele din zonele de deal şi munte, datorită cantităţilor de precipitaţii excedentare prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

            În luna aprilie 2018 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între      80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Vedea, Argeş, Ialomiţa, pe Siret şi afluenţii săi de dreapta, în bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinul Bârladului şi afluenţii Prutului unde vor fi cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare.

În cursul lunii aprilie sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună.

În luna mai 2018 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crisuri, Mureş superior, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Ialomiţa, pe cursul Prutului si pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) în bazinul Bârladului şi pe afluenţii  Prutului.

În cursul lunii mai sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor cu caracter excedentar estimate pentru această lună. De asemenea, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, specifice lunii mai, se pot înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte.          

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul martie - mai 2018, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

Martie 2018

Aprilie 2018

Mai 2018

m.a.

 

m.a.

             

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8500

 

9500

 

9000

Q mediu (mc/s)

6700

6800

7900

7500

7250

7000

Q minim (mc/s)

 

5000

 

5500

 

5000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: martie, aprilie şi mai.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.


News News

Announcements Announcements