Back

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.12.2019 ora 07.00 – 05.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Jiului unde au fost în scădere și cursurile inferioare ale Crișului Negru și Mureșului unde au fost în uşoară creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Mara, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Bega Veche, Moraviţa, Rm. Sărat, Başeu, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Şieu, Lonea, Fizeş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), în bazinul superior al jijiei şi pe cursul inferior al Bistriţei.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din zonele montane din nordul și centrul țării au fost în extindere și ușoară intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.12.2019 – 05.12.2019 a fost staționar, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.12.2019 ora 07.00 – 06.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, unde vor fi în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din zonele montane din nordul și centrul țării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

News News

Announcements Announcements