Back

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.07.2019 ora 07.00 – 08.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Nerei, Cernei, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb și afluenții Mureșului aval confluență cu râul Târnava, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri din nordul, vestul, sud-vestul, centrul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+34)-jud.GL.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Ialomița și cursurile inferioare ale Begăi, Jiului, Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului, Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 50 din data de 07.07.2019.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și 5 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.07 – 08.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.07.2019 ora 07.00 – 09.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Prut, bazinele mijlocii și inferioare ale afluenților de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, unde vor fi în scădere și râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței și bazinul inferior al Oltului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici, în special jumătatea de est a țării și zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+26)-jud.GL.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 50 din data de 07.07.2019 până la ora 1400.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

News News

Announcements Announcements