Back

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Timișului, Oltului, Vedei, Argeșului și Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele: Barcău, Crișuri, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea debitele au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+8)-jud. SM (sector îndiguit), Neajlov – Vadu Lat (150+10)-jud.GR.
 În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Glavacioc-Crovu (200+5)-jud. GR şi Călmățui-Cireșu(300+18)-jud. BR.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Barcău, Crişuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Putna, Prut, Bârlad, cursurile superioare ale Oltului, Moldovei și Siretului, bazinele mijlocii și inferioare ale Izei și Jiului, unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.02.2018 – 17.02.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 6900 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.02.2018 – 18.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Crasnei, Begăi, Timișului și râurile din Dobrogea, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici sud-vestul țării ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE râul Neajlov la s.h.Vadu Lat (150+15)-jud. GR şi Crasna-Domăneşti (400)-jud. SM (sector îndiguit). 
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării se vor menține fără modificări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași, staţionare pe sectorul Cernavodă – Hârşova și în creștere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea. 

News News

Announcements Announcements