Produse

·         Prognoze hidrologice in vederea fundamentarii regimurilor de exploatare al lacurilor de acumulare

·         Anuarul hidrologic al apelor de suprafata

·         Cadastrul apelor de suprafata si subterane

·         Sinteze si regionalizari hidrologice

·         Studii hidrologice continand determinarea parametrilor hidrologici necesari proiectarii si exploatarii amenajarilor hidrotehnice si a altor infrastructuri ingineresti aflate in relatie cu apa

·         Studii hidrogeologice pentru evaluarea resurselor de apa subterane, de utilizare rationala a lor si de determinare a zonelor de protectie

·         Studii de fundamentare a planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice

·         Studii de inundabilitate a teritoriului

·         Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

·         Studii privind delimitarea zonelor de protectie sanitara a lucrarilor de captare a apei de suprafata destinate alimentarii cu apa potabila

·         Studii de gospodarire a apelor si ecohidologie – suport pentru realizarea obiectivelor de mediu prevazute de Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC

·         Elaborarea procedurilor de prelevare probe pentru analize chimice ale apei

·         Reteaua de monitorizare a corpurilor de apa subterana

·         Identificarea tendintelor crescatoare semnificative si durabile în concentratiile poluantilor, grupurilor de poluanti sau ale indicatorilor de poluare în corpurile sau în grupurile de corpuri de ape subterane identificate ca fiind în stare chimica slaba pe teritoriul Administratiilor Bazinale de apa Banat, Mures si Somes

Cercetari avansate privind:

·         influenta schimbarilor climatice asupra ciclului hidrologic

·         formarea si propagarea viiturilor rapide pe cursuri de apa

·         gestionarea resurselor de apa in conditii de seceta

·         ecotehnia cursurilor de apa

·         deplasarea undelor de poluare

·         determinarea vulnerabilitatii la inundatii si a riscului asociat inundatiilor.