Prognoza medie durata rauri în intervalul 06.12.2019 ora 07.00 – 12.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile din vestul ţării unde vor fi în scădere uşoară in prima zi a intervalului.
Sunt posibile creşteri uşoare pe unele râuri din zonele de deal şi munte ca urmare a precipitaţiilor lichide prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 06.12.2019 ora 07.00 – 12.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile din vestul ţării unde vor fi în scădere uşoară in prima zi a intervalului. Sunt posibile creşteri uşoare pe unele râuri din zonele de...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 05.12.2019 ora 07.00 – 11.12.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din vestul centrul și nordul țării , unde vor fi în scădere ușoară. Formaţiunile de...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 04.12.2019 ora 07.00 – 10.12.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele vor fi în general staţionare, exceptând unele râuri mici din zonele de munte, unde vor fi în scădere ușoară. Formaţiunile de gheaţă...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 03.12.2019 ora 07.00 – 09.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare pe toată durata intervalului de prognoză. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din nordul, centrul şi...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 02.12.2019 ora 07.00 – 08.12.2019 ora 07.00

  În prima zi a intervalului de prognoză, debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, în scădere pe râurile din jumătatea de vest a ţării...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 01.12.2019 ora 07.00 – 07.12.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor mari din vestul și sudul țării, unde vor fi în creștere prin...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 30.11.2019 ora 07.00 – 06.12.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor mari din vestul țării, unde vor fi în creștere prin propagare și...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 29.11.2019 ora 07.00 – 05.12.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării şi relativ staționare pe celelalte râuri. În partea a doua a...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 28.11.2019 ora 07.00 – 04.12.2019 ora 07.00

În prima parte a intervalului debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din jumătatea de vest a ţării unde vor fi în creştere uşoară ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 27.11.2019 ora 07.00 – 03.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare. Începând cu a treia zi a intervalului de prognoză sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din vestul, nordul, centrul ţării şi zonele de...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 26.11.2019 ora 07.00 – 02.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare. Începând cu a treia zi a intervalului de prognoză sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din vestul, nordul, centrul ţării şi zonele de...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 25.11.2019 ora 07.00 – 01.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din centrul şi vestul ţării, datorită precipitaţiilor prognozate...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 24.11.2019 ora 07.00 – 30.11.2019 ora 07.00

  Debitele vor fi relativ staționare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din centrul şi vestul ţării, mai ales în a doua parte a...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 23.11.2019 ora 07.00 – 29.11.2019 ora 07.00

  În prima zi a intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere pe râurile din sudul şi sud-estul țării și din zonele de deal și munte ca urmare a...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 22.11.2019 ora 07.00 – 28.11.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere pe râurile din sudul şi sud-estul țării și din zonele de deal și munte ca urmare a...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 21.11.2019 ora 07.00 – 27.11.2019 ora 07.00

În prima parte a intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, pe râurile din jumătatea de sud  a țării...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 20.11.2019 ora 07.00 – 26.11.2019 ora 07.00

În prima parte a intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, pe râurile din jumătatea de sud  a țării...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 19.11.2019 ora 07.00 – 25.11.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului debitele medii zilnice vor fi în general staționare. În următoarele două zile debitele vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 18.11.2019 ora 07.00 – 24.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi staționare. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul, centrul şi sudul ţării datorită precipitațiilor prognozate, în...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 17.11.2019 ora 07.00 – 23.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare, exceptând unele râuri din estul țării, unde vor fi în scădere în primele două zile ale intervalului de prognoză. Sunt posibile creșteri izolate...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 16.11.2019 ora 07.00 – 22.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare, exceptând unele râuri din nordul şi vestul  țării, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 15.11.2019 ora 07.00 – 21.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor mari din sudul țării, unde vor fi în creștere prin propagare în primele zile ale intervalului și unele...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 14.11.2019 ora 07.00 – 20.11.2019 ora 07.00

         În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general staţionare, exceptând râurile din Oltenia, Maramureș și local în...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 13.11.2019 ora 07.00 – 19.11.2019 ora 07.00

În primele două zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general staţionare, exceptând râurile din Banat, Oltenia si vestul Munteniei, unde vor fi în creştere ca urmare...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 12.11.2019 ora 07.00 – 18.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staţionare, cu tendinţă de uşoară scădere. Datorită precipitaţiilor prognozate sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 11.11.2019 ora 07.00 – 17.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în creștere ușoară datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând primele două zile ale intervalului de prognoză când se vor menține în general...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 10.11.2019 ora 07.00 – 16.11.2019 ora 07.00

În prima zi a intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în creştere pe unele râurile din nordul, vestul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării şi...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 09.11.2019 ora 07.00 – 15.11.2019 ora 07.00

  În primele două  zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în creştere pe râurile din nordul, vestul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 08.11.2019 ora 07.00 – 14.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staţionare exceptând râurile din jumătatea de vest în prima parte a intervalului unde vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 07.11.2019 ora 07.00 – 13.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din jumatatea de vest a țării, cu precădere în prima parte a intervalului și  relativ...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 06.11.2019 ora 07.00 – 12.11.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din vestul, nordul, centrul țării și zonele de...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 05.11.2019 ora 07.00 – 11.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staționare. Pe toată durata intervalului de prognoză, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite datorită precipitațiilor prognozate și propagării, cu...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 04.11.2019 ora 07.00 – 10.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staționare, exceptând râurile din sud-vestul, vestul, centrul și nordul țării unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor prognozate și...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 03.11.2019 ora 07.00 – 09.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staționare, exceptând râurile din sud-vestul, vestul, centrul și nordul țării unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor prognozate și...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 02.11.2019 ora 07.00 – 08.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare pe toată durata intervalului de prognoză, exceptând prima  zi, când vor fi în creştere uşoară prin propagare pe cursurile inferioare ale...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 01.11.2019 ora 07.00 – 07.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare pe toată durata intervalului de prognoză, exceptând primele două zile, când vor fi în creştere uşoară prin propagare pe cursurile inferioare ale...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 31.10.2019 ora 07.00 – 06.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general în scădere uşoară, exceptând prima zi a intervalului când vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării, pe majoritatea râurilor din...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 30.10.2019 ora 07.00 – 05.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în creştere în prima parte a intervalului de prognoză pe râurile din Crișana și Transilvania, pe cele din zonele de deal și munte din Muntenia și Moldova datorită...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 29.10.2019 ora 07.00 – 04.11.2019 ora 07.00

  Debitele medii zilnice vor fi în creştere în primele trei zile ale intervalului de prognoză pe râurile din vestul, nordul, centrul ţării şi zona de munte datorită precipitaţiilor...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 28.10.2019 ora 07.00 – 03.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare în prima zi a intervalului de prognoză şi în uşoară creştere în următoarele două zile datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării. În...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 27.10.2019 ora 07.00 – 02.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi relativ staționare în prima parte a intervalului, iar în partea a doua vor în general în creştere datorită precipitaţiilor progozate şi propagării, exceptând ultimile...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 26.10.2019 ora 07.00 – 01.11.2019 ora 07.00

Debitele medii zilnice vor fi în general staționare, exceptând în partea a doua a intervalului râurile din vestul, centrul și nordul țării unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 25.10.2019 ora 07.00 – 31.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare. În ultimele trei zile ale intervalului de prognoză sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 24.10.2019 ora 07.00 – 30.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi relativ  staționare.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 23.10.2019 ora 07.00 – 29.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 22.10.2019 ora 07.00 – 28.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare, exceptând unele râuri din nord-vestul, vestul și centrul țării unde vor avea o ușoară tendință...

Prognoza medie durata rauri în intervalul 21.10.2019 ora 07.00 – 27.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare, exceptând unele râuri mici din zonele de munte unde vor fi în scădere uşoară.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 20.10.2019 ora 07.00 – 26.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare, exceptând partea a doua a intervalului când vor avea o uşoară tendinţă de scădere.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 19.10.2019 ora 07.00 – 25.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare, exceptând partea a doua a intervalului când vor avea o uşoară tendinţă de scădere.

Prognoza medie durata rauri în intervalul 18.10.2019 ora 07.00 – 24.10.2019 ora 07.00

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general  staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari din vestul şi nord¬-vestul ţării...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri