Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.01.2020 ora 07.00 – 28.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din nordul, centrul şi vestul ţării, datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice vor fi în ușoară diminuare şi restrângere.     
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.01.2020 ora 07.00 – 28.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din nordul, centrul şi vestul ţării, datorită efectului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.01.2020 ora 07.00 – 27.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, din Crișana, Banat, datorită precipitaţiilor lichide...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.01.2020 ora 07.00 – 26.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.01.2020 ora 07.00 – 25.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.01.2020 ora 07.00 – 24.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.01.2020 ora 07.00 – 23.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere ușoară. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.01.2020 ora 07.00 – 22.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere ușoară. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.01.2020 ora 07.00 – 21.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ușoară prin propagare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.01.2020 ora 07.00 – 20.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării pe unele râuri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.01.2020 ora 07.00 – 19.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Someşului unde vor fi în creştere prin propagare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.01.2020 ora 07.00 – 18.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menţine fără modificări importante,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.01.2020 ora 07.00 – 17.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal din vestul și sudul țării, ca urmare a cedării apei din stratul de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.01.2020 ora 07.00 – 16.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în generel staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.01.2020 ora 07.00 – 15.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în generel staţionare exceptând cursul superior al Prutului unde vor fi în creştere prin propagare. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.01.2020 ora 07.00 – 14.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în generel staţionare. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din sudul și estul țării, datorită cedării apei...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.01.2020 ora 07.00 – 13.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Putna și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.01.2020 ora 07.00 – 12.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte,  datorită cedării apei din stratul de zăpadă și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.01.2020 ora 07.00 – 11.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului unde vor fi în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.01.2020 ora 07.00 – 10.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.01.2020 ora 07.00 – 09.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.01.2020 ora 07.00 – 08.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente, vor fi în intensificare și extindere pe râurile din jumătatea de nord...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.01.2020 ora 07.00 – 07.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în intensificare și extindere pe râurile din jumătatea de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.01.2020 ora 07.00 – 06.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în intensificare și extindere pe râurile din Maramureș,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.01.2020 ora 07.00 – 05.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someșului, unde vor fi în creștere prin propagare.  Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, izolat pod de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.01.2020 ora 07.00 – 04.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare.  Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modficări importante, exceptând unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.01.2020 ora 07.00 – 03.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare.  Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modficări importante, exceptând unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.01.2020 ora 07.00 – 02.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modficări importante, exceptând unele râuri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.12.2019 ora 07.00 – 01.01.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Bistriţa, Trotuș, cursul Buzăului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.12.2019 ora 07.00 – 31.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Mureş, Jiu, Buzău şi Bistriţa, unde vor fi în uşoară scădere. Formațiunile de gheță (gheață la maluri,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.12.2019 ora 07.00 – 30.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Jiu, unde vor fi în scădere. Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi) existente în bazinul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.12.2019 ora 07.00 – 29.12.2019 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.12.2019 ora 07.00 – 28.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Cerna, Vedea, Argeș,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.12.2019 ora 07.00 – 27.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Timişului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.12.2019 ora 07.00 – 26.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării pe cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi şi Timişului, staţionare în bazinele Siret şi Prut şi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.12.2019 ora 07.00 – 25.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.12.2019 ora 07.00 – 24.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.12.2019 ora 07.00 – 23.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior şi mijlociu al Jiului, bazinele superioare ale Argeşului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.12.2019 ora 07.00 – 22.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Arieş, Jiu, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Barcău, Crişuri şi unii afleunţi ai Mureşului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.12.2019 ora 07.00 – 21.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe râurile din Transilvania şi nordul  Moldovei se vor menține fără modificări importante. Sunt...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.12.2019 ora 07.00 – 20.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe râurile din Transilvania şi nordul  Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.12.2019 ora 07.00 – 19.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul inferior al Jiului unde vor fi în uşoară scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe râurile din  Transilvania şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.12.2019 ora 07.00 – 18.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Jiului şi Buzăului unde vor fi în scădere şi cursul inferior al Someşului unde vor fi în creştere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.12.2019 ora 07.00 – 17.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău și bazinele superioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.12.2019 ora 07.00 – 16.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursul inferior al Crasnei, râurile din bazinele mijlocii ale Buzăului, Bistriței și Prutului, unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.12.2019 ora 07.00 – 15.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu al Argeşului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Ialomiţei şi bazinul inferior al Oltului, unde vor fi în ușoară...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.12.2019 ora 07.00 – 14.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Argeş superior, unde vor fi în ușoară creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.12.2019 ora 07.00 – 13.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.12.2019 ora 07.00 – 12.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei vor fi în diminuare,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.12.2019 ora 07.00 – 11.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei vor fi în diminuare,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.12.2019 ora 07.00 – 10.12.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului unde vor fi în scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile...

Noutăți Noutăți

Anunturi Anunturi