Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.09.2017 ora 07.00 – 27.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele: Jiu, Olt (exceptând bazinul său superior), Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.


Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.09.2017 ora 07.00 – 27.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele: Jiu, Olt (exceptând bazinul său superior),...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.09.2017 ora 07.00 – 26.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Sucevei, Moldovei și Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele:...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.09.2017 ora 07.00 – 25.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Vișeului, Turului,  Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, cursurile mijlocii și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.09.2017 ora 07.00 – 23.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.09.2017 ora 07.00 – 22.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor în curs, a celor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.09.2017 ora 07.00 – 21.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor în curs, a celor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.09.2017 ora 07.00 – 20.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Crişurile unde vor fi în uşoară scădere. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.09.2017 ora 07.00 – 19.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând bazinele inferioare ale Vișeului, Izei,Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului și cursul Someșului, unde vor fi în creștere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.09.2017 ora 07.00 – 18.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.09.2017 ora 07.00 – 17.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile Crişul Negru și Crișul Alb, unde vor fi în ușoară scădere. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.09.2017 ora 07.00 – 16.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.09.2017 ora 07.00 – 15.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE .

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.09.2017 ora 07.00 – 14.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, cursurile inferioare ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.09.2017 ora 07.00 – 13.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crișurilor, Someșului Mic, Bistriței, Moldovei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.09.2017 ora 07.00 – 12.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Crișurile, cursul superior al Prutului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.09.2017 ora 07.00 – 11.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând Crișurile, cursul inferior al Mureșului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.09.2017 ora 07.00 – 10.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând Siretul, râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, cursurile inferioare ale Sucevei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.09.2017 ora 07.00 – 09.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, bazinele superioare ale Bistriţei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.09.2017 ora 07.00 – 08.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Caraș, Nera, Cerna, Jiu,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.09.2017 ora 07.00 – 07.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Vedea, Neajlov,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.09.2017 ora 07.00 – 06.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și doar prin propagare pe cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.09.2017 ora 07.00 – 05.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, a celor prevăzute şi propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.09.2017 ora 07.00 – 04.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursurile superioare ale Mureşului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.09.2017 ora 07.00 – 03.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde vor fi în scǎdere ușoară. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.09.2017 ora 07.00 – 02.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde vor fi în scǎdere ușoară. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.08.2017 ora 07.00 – 01.09.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Trotuş, Bârlad și bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde vor fi în scǎdere ușoară. Nivelurile pe râuri la staţiile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.08.2017 ora 07.00 – 31.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Bistriţa, Trotuş, Putna, Bârlad, cursul superior al Prutului, cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi pe râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.08.2017 ora 07.00 – 30.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Bârlad, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Putnei, Trotuşului, Bistriţei, Moldovei şi râurile din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.08.2017 ora 07.00 – 29.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crișul Alb, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Lăpușului și bazinul inferior al Mureșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.08.2017 ora 07.00 – 28.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe râurile mici din zonele de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.08.2017 ora 07.00 – 27.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe râurile mici din zonele de deal şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.08.2017 ora 07.00 – 26.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul Sucevei, cursul inferior al Someşului şi cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere uşoară. Nivelurile pe râuri la...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.08.2017 ora 07.00 – 25.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursul superior al Prutului (în amonte de acumularea Stânca-Costeşti), în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, pe cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.08.2017 ora 07.00 – 24.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Bistrița, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului și Oltului, bazinul inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.08.2017 ora 07.00 – 23.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, cursurile inferioare ale Vişeului, Izei şi Turului unde vor fi în creştere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.08.2017 ora 07.00 – 22.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Lăpuş, Someşul Mare, Someşul Mic, bazinele superioare ale Jiului, Olteţului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.08.2017 ora 07.00 – 21.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, staționare. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din vestul şi nordul ţării datorită precipitațiilor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.08.2017 ora 07.00 – 20.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând bazinele hidrografice ale Crișurilor, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.08.2017 ora 07.00 – 19.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi cursul inferior al Someşului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile mici creşteri de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.08.2017 ora 07.00 – 18.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și râurile din Dobrogea, unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.08.2017 ora 07.00 – 17.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Putna, Rm.Sărat şi pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.08.2017 ora 07.00 – 16.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere pe râurile din Crişana, Banat, pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului şi pe cursurile superioare ale Oltului, Putnei, Rm.Sărat şi Buzăului. Pe celelalte râuri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.08.2017 ora 07.00 – 15.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Dobrogea, pe afluenţii Oltului mijlociu, ai Argeşului superior şi pe cursurile superioare ale Buzăului, Putnei şi Rm. Sărat. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.08.2017 ora 07.00 – 14.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.08.2017 ora 07.00 – 13.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.08.2017 ora 07.00 – 12.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidragrafice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Buzău și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.08.2017 ora 07.00 – 11.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare.  Sunt posibile creșteri izolate de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.08.2017 ora 07.00 – 10.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Jiului, Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.08.2017 ora 07.00 – 09.08.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Olt, Argeș,...

Noutăți Noutăți